Gymnasieelever byggde webbplattform åt Försvarsmakten

Vid ett par tillfällen under våren har elever vid IT-gymnasiet i Örebro fått besök av Försvarsmakten. Förutom information om totalförsvarsplikt och grundrekrytering utmandes de också med en övningsuppgift som skapade stort engagemang.

Elev presenterar uppgift för Försvarsmaktens personal
Elev presenterar sin lösning på övningsuppgiften för Försvarsmaktens personal. Foto: Karin Holmberg/IT-gymnasiet
Elever presenterar lösning på uppgift för Försvarsmaktens personal
En annan elevgrupp presenterar vilken lösning de kom fram till. Foto: Karin Holmberg/IT-gymnasiet

Tidigare i år kontaktades Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, av IT-gymnasiet i Örebro som ville samarbeta kring en elevuppgift inom IT-området som skulle efterlikna en verklig situation så mycket som möjligt. Efter möte med skolan tog förbandet fram en övningsuppgift med fokus på IT-säkerhet som eleverna kunde genomföra under skolans temadagar.

Övningsuppgiften gick ut på att eleverna representerade ett fiktivt företag som vunnit en upphandling om att arbeta fram en webbplattform med ett diskussionsforum där allmänheten kan diskutera och debattera olika försvarsmaktsrelaterade frågor tillsammans med Försvarsmakten.

Fokus på uppgiften i 48 h

En kravspecifikation överlämnades till eleverna vid ett första möte då FMTIS personal även informerade om Försvarsmakten i stort, vad förbandet FMTIS gör, totalförsvarsplikten och grundrekrytering.

Kravspecifikationen innehöll syfte, mål, behov, säkerhetsmålsättningar och fyra specifika saker att lösa; behörighetskontroll (inloggning), säkerhetsloggning (vem gör vad när), intrångskydd och skydd mot skadlig kod. 

Under två temadagar jobbade eleverna med uppgiften. I slutet av den andra dagen redovisade de sina leveranser för FMTIS personal och elevernas engagemang var stort.

En ny kontakt med Försvarsmakten

För många av eleverna var kontakten med Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, en helt ny upplevelse och en ny sida av Försvarsmakten som man inte visste fanns.

– Eleverna som läser Teknikprogrammet kan om några år vara en framtida medarbetare vid förbandet om vi har tur. Nu har de fått ett första möte med oss och vår verksamhet och haft möjlighet att öva på sina färdigheter, säger Eliaz Fält Ekerhagen vid FMTIS.

Samarbetet är en del i att öka kännedomen om Försvarsmakten och FMTIS, men också om möjligheten att arbeta med IT- och teknikrelaterade arbetsuppgifter inom Försvarsmakten.