Flera brott mot tillträdesförordningen

Övningsverksamheten i Östersjön har gått in i ett intensivt skede. Det i sin tur har lett till ökad verksamhet i luften och till sjöss i vårt närområde. Den senaste tiden har det inträffat tre överträdelser av tillträdesförordningen när statsluftsfartyg från andra nationer har kommit in i svenskt luftrum.

Den 30 juli flyger ett amerikanskt signalspaningsflygplan en kort stund in i svenskt luftrum söder om Skåne, efter att blivit omdirigerad av civil trafikledning på grund av vädret. Planet saknade dock diplomatiskt tillstånd.

Den 21 augusti genomför ett amerikanskt stridsflygplan lufttankning söder om Blekinge. Efter genomförd tankning hamnar planet innanför svenskt territorium och har därmed brutit mot tillträdesförordningen. 

Den 23 augusti genomför två ryska stridsflygplan verksamhet öster om Gotland och passerar in på svenskt territorium. De ryska flygplanen konstateras ha brutit mot tillträdesförordningen.

Försvarsmakten har rapporterat samtliga händelser till regeringskansliet.