Förtydligande avseende IT-incidenten vid Transportstyrelsen

Av den text som Försvarsmakten publicerade i går kunde det tolkas som att Försvarsmakten inte fått kännedom om eventuella informationsförluster vid Transportstyrelsen.

Försvarsmakten har genom Säkerhetspolisen (SÄPO) fått information inom ramen för den förundersökning som SÄPO gjort. I samband med detta ombads Försvarsmakten avvakta med eventuella egna utredningar som krävde samråd med Transporstyrelsen. Det är alltså därför som Försvarsmakten först nu kunnat hemställa till Transportstyrelsen om att få information.

Av hemställan till Transportstyrelsen framgår att Försvarsmakten önskar få information om bl.a. personuppgifter, fordonsuppgifter och uppgifter som rör totalförsvars- och beredskapsplanering som är kopplade till Försvarsmakten och som Transportstyrelsen kan ha i sina system.

Medieuppgifter gjorde under fredagen gällande att Transportstyrelsen röjt hela det militära fordonsregistret. Det är fel. Det är Försvarsmakten som ansvarar för det militära fordonsregistret. Däremot återfinns viss information både i det militära fordonsregistret och i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Försvarsmakten kommer nu göra en fördjupad analys och samråda med Transportstyrelsen för att se vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas.