Angående IT-incidenten vid Transportstyrelsen

De senaste dagarna har det varit stor uppmärksamhet kring Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagd information. Det är aldrig bra när information som omfattas av sekretess kommer på avvägar.

Det går i nuläget inte att säga hur omfattande informationsförlusterna är.

Försvarsmakten tar den här typen av frågor på största allvar och har därför hemställt hos Transportstyrelsen att de ska informera om vad som inträffat så att Försvarsmakten kan utreda vidare hur det här har kan ha skadat myndigheten.