Samarbete på många olika sätt

Att jobba tillsammans med andra nationer kräver att man gör en massa saker på ungefär samma sätt för att effektivt lösa uppgiften. Utrustningarna ska passa ihop tillsammans, man ska prata samma språk, och använda samma uttryck. Minröjningsfartyget HMS Vinga lämnar en rapport från Baltops som verkligen visar på vikten av att vara samövade.

Navigationsofficer Emmelie Olsson manövrerar fartyget vid bunkring från ett tyskt underhållsfartyg.
Navigationsofficer Emmelie Olsson manövrerar fartyget vid bunkring från ett tyskt underhållsfartyg. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten
Samtidigt jobbas det på däck med tampar, vajrar och bunkerslangar.
Samtidigt jobbas det på däck med tampar, vajrar och bunkerslangar. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten
Det är stora krafter i rörelse vid bunkring med denna metod.
Det är stora krafter i rörelse vid bunkring med denna metod. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten
Fys på halvdäck för ena vakten, bra för sammanhållningen och ett måste efter flera dygn till sjöss.
Fys på halvdäck för ena vakten, bra för sammanhållningen och ett måste efter flera dygn till sjöss. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten
HMS Nyköping och HDMS Absalon I formation.
HMS Nyköping och HDMS Absalon I formation. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten

HMS Vinga deltar sedan en tid tillbaka i den multinationella marina övningen Baltops. Övningen genomförs i huvudsak i södra och mellersta Östersjön med deltagare från 14 länder och ett 50-tal fartyg. Under övningen ingår tre svenska minröjningsfartyg, Vinga, Ven och Kullen, i Natos stående minröjningsstyrka (SNMCMG1). Dess chef, kommendörkapten Johan-Elias Seljamaa, har sedan december vid olika tillfällen haft svenska enheter i sin styrka. Samarbetet är väl fungerande och fartygens metoder och procedurer likartade.

Formation för luftvärnsskjutning, HMS Ven och HMS Shoreham.
Formation för luftvärnsskjutning, HMS Ven och HMS Shoreham. Foto: HMS Vinga/Försvarsmakten

Den första övningsveckan har passerat med många viktiga erfarenheter dragna. Momenten som har övats är självklart huvuduppgiften minröjning men också sjömanskap, manövrering, luftförsvar och artilleriskjutningar. Övningsmomenten har ibland också inkluderat större fartyg som USS James E Williams, HMS Iron Duke och HDMS Absalon. Denna typ av övningar gör framförallt luftförsvars-, och ytstridspersonalen ombord snabbt bättre.

Under lördagen lämnade huvuddelen av styrkan Kiel-bukten i Tyskland för att mer och mer förskjutas mot Polska kusten och Bornholm. Minröjningsstyrkan har sedan dess haft uppgiften att minröja ett område utanför Polska kusten i syfte att möjliggöra en säker landstigning i Polen, utan sjöminor.

Att tanka till sjöss sparar tid

För HMS Vingas del uppnåddes en milstolpe under helgen då fartyget fick brännolja från FGS Elbe under förflyttning, genom en metod som kallas Astern refueling. Det betyder att mottagande fartyg kör akter om bunkerfartyget. En slang mellan fartygen för över brännoljan. Snabbt och effektivt jämfört med att gå in till kaj. Dock betyder det att stora fartyg manövreras mycket nära varandra vilket kan innebära risker för exempelvis kollision.  det är dock en hanterbar risk om man gjort rätt förberedelser och är samövade.

— Denna metod är tidseffektiv men kräver också att jag och däckspersonalen har tungan rätt i mun då ett misstag kan leda till både oljespill och skador på personal och materiel,säger navigationsofficer Emmelie Olsson som är den som manövrerar HMS Vinga under bunkringen.

Resterande del av övningen kommer minröjningsstyrkan operera i området kring Bornholm för att skapa säkra och minfria sjövägar till och från ön. Övningen avslutas för de svenska enheterna på torsdag den 15 juni när man återgår till sina hemmabaser i Karlskrona och Stockholm.