HMS Ven i hetluften under Baltops

När minröjningsfartygen utför sitt viktiga arbete med att säkerställa att en farled eller kustavsnitt är fritt från minor är man sårbar från olika hot. Små båtar, flygplan eller obemannade farkoster är besvärligt att hantera samtidigt som minröjningen måste fortsätta. Johanna Kaur, navigationsbefäl på minröjningsfartyget HMS Ven, berättar om hur man övar mot detta hot.

Skytten gör sig klar att möta ett inkommande hot.
Skytten gör sig klar att möta ett inkommande hot. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten
En mindre patrullbåt utgör hotet mot minröjningsfartygen.
En mindre patrullbåt utgör hotet mot minröjningsfartygen. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten
Några av minröjningsfartygen i styrkan, en blandning av fartygstyper och nationer.
Några av minröjningsfartygen i styrkan, en blandning av fartygstyper och nationer. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten
Att manövrera relativt stora fartyg nära varandra kräver noggrannhet.
Att manövrera relativt stora fartyg nära varandra kräver noggrannhet. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten
Luftförsvarsövning med målflygplanet rakt ovanför ett svensk minröjningsfartyg.
Luftförsvarsövning med målflygplanet rakt ovanför ett svensk minröjningsfartyg. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten

På manöverbryggan rapporterar utkiken plötsligt kontakt med ett litet fartyg i horisonten som verkar röra sig snabbt mot oss. Samtliga sensorer ombord riktas för att identifiera ekot.
Utkikar tillsammans med sensorer som radar och sikte ger en sammanvägd bild.Motorbåten passar in på beskrivningarna för de hot som finns i området och beredskapen höjs i fartyget. Inom några minuter finns hela besättningen på sina drabbningsplatser, samtidigtsom motorbåten snabbt närmar sig HMS Ven. Personalen i stridsledningscentralen
arbetar aktivt med att möta den inkommande motorbåten. Övriga styrkan informeras och kommunikationen intensifieras såväl externt somt internt.

Scenariot ovan beskriver en del av det dagliga arbetet ombord HMS Ven under övningen Baltops tillämpade fas. Minröjningen står i huvudfokus ombord, där flera leder ska minröjas för att säkerställa möjlighet till fri sjöfart i regionen. I området finns samtidigt hot i flera dimensioner, i luften, på ytan och under ytan. En av fartygets främsta uppgifter är att balansera och prioritera resurser för att möta dessa hot, samtidigt som resultat ska levereras till styrkan.

Bryggan på HMS Ven under strid. Kroppsskydd och hjälm är påtagna.
Bryggan på HMS Ven under strid. Kroppsskydd och hjälm är påtagna. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten

Samarbete och kommunikation

Den lilla snabbgående motorbåten avviker inte från sin kurs, trots upprepade varningar från HMS Ven. Övriga minröjningsfartyg i närområdet går upp i beredskap, för att tillsammans kunna möta snabba förändringar i hotbilden. Motorbåten fortsätter närma sig med stadig kurs och fart, och beredskapen ombord höjs ytterligare. Radiokommunikationen ljuder högt i operatörernas headset, skyttar gör sig redo och fartyget manövreras till ett lämpligt utgångsläge. Till slut svarar motorbåten på de upprepade varningar som signaleras och ändrar kurs från HMS Ven. Fartyget kan
återigen gå ner i beredskap och återgå till sin huvuduppgift, minröjning i tilldelad led. Baltops 2017 övar bland annat fartyget i att möta hot och utmaningar i flera dimensioner samtidigt.

—Ombord krävs ett aktivt arbete för att kunna identifiera och utvärdera möjliga hot i vårt närområde, vilket i sin tur kräver ett omfattande arbete ombord över tiden. Under Baltops övas fartyget i en multinationell styrka, vilket också ställer krav på samarbete och kommunikation utanför fartyget mot andra enheter och nationer, säger Johanna Kaur,

Samarbetet i styrkan övas inte minst i scenariot ovan, men även genom andra moment som exempelvis luftförsvar och manöverövningar.

Baltops 2017 är i skrivande stund inne i slutfasen och de svenska fartygen återvänder till sina hemahamnar före helgen för välförtjänt ledighet.