Ett besök med samarbete i fokus

Marinchef Jens Nykvist stod tidigare i veckan som värd för ett besök från Viceamiral Christopher Grady i Karlskrona. Huvudanledningen var den nu pågående övningen Baltops 2017, men även framtida samarbeten diskuterades.

Från vänster HMS Karlstads fartygschef, kommendörkapten Bernt Andersson, Viceamiral Christopher Grady, och marinchef Konteramiral Jens Nykvist.
Från vänster HMS Karlstads fartygschef, kommendörkapten Bernt Andersson, Viceamiral Christopher Grady, och marinchef Konteramiral Jens Nykvist. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

För närvarande pågår Baltops 2017, en av de större marinövningarna i Östersjön i år. Övningen, som i år leds av Naval Striking and Support Forces Nato, har genomförts sedan 1971 och bygger förtroendeskapande relationer samt övar samarbetet mellan de deltagande nationerna. Sverige och Finland deltar som partnerländer till Nato. I år är det 26:e gången som Sverige deltar.

Viceamiral Christopher Grady, till vardags chef över den amerikanska sjätte flottan, är befälhavande amiral i övningen Baltops. I veckan besökte han Sverige och Karlskrona där Sveriges Marinchef Jens Nykvist stod som värd. Under flera timmars möte ombord på korvetten HMS Karlstad utbytte man erfarenheter och diskuterade hur man såg på allt ifrån omvärldsläget till hur man i framtiden kan samarbeta och göra varandra bättre.

— Den här typen av möten lägger grunden för vårt samarbete med andra länder, som i sin tur leder till att vi tillsammans med våra partners kan höja Sveriges militära tröskel, säger Marinchef Jens Nykvist.

Förutom samtalen mellan de svenska och amerikanska delegationerna fick amiral Grady också möjlighet att få en visning av Visbykorvetten HMS Karlstad där fartygschef  Bernt Andersson var guide.