Nya soldater till krigsförbanden

De ryckte in för nio respektive elva månader sedan och nu avslutas grundutbildningen 2016-2017 vid de två förbanden i Bodens garnison.
– Det har varit en tuff, lärorik och bra utbildning. Nu ska jag börja studera, men jag kommer inte att släppa det militära, jag fortsätter som deltidstjänstgörande soldat här på pansarbataljonen i Boden, sa Sabina Claesson.

Under torsdagen och fredagen 18-19 maj avslutades grundutbildningen 2016-2017 vid I 19 och A 9 i Boden, av de närmare 150 som nu ”muckade” är det 137 som nu anställs som heltid eller deltidstjänstgörande soldater. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
”Efter det här är min plan att börja studera men jag kommer inte släppa det militära, jag kommer att fortsätta som deltidstjänstgörande soldat”, berättar Sabina Claesson som utbildats till bandvagnsförare på stridstrossens sjukvårdsgrupp på stridsvagnskompaniet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Daniel Bengtsson, soldat på Artilleriregementet börjar sin anställning som ammunitionsgruppchef på underhållsplutonen men avvaktar antagningsbesked för vidare studier till officersprogrammet. När han gör sin första vecka som anställd blir hans uppgift att vakta Drottningholms slott när A 9 genomför högvakt. Under fredagens avslutningsceremoni fick han ta emot priset som bäste rekryt på sin pluton. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Sara Gacic har sedan barnsben drömt om att få genomföra grundutbildning i Försvarsmakten. Hon valde att flytta upp till kylan och har nu genomfört nio månaders grundutbildning. Hon fortsätter som sambandsledningssoldat och tycker det ska bli kul att få arbeta i Försvarsmakten. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Chefen för Artilleriregementet, överste Jonas Lotsne. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Chefen för Norrbottens pansarbataljon, överstelöjtnant Anders Landewall under sitt tal. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Anhöriga gratulerar efter avslutningsceremonin på A 9. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Utdelning av utmärkelser för bäste rekryt och bäste kamrat under ceremonin på I 19. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Medaljutdelning under ceremonin på A 9. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Glädjerop efter genomförd grundutbildning, på måndag är de flesta tillbaka innanför grindarna för att påbörja sin anställning. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Pansarbataljonens avslutningsceremoni. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Den grundutbildning som nu avslutas startade i juni och augusti 2016. Vid Artilleriregementet, A 9, var det 84 rekryter som ryckte in och vid pansarbataljonen på Norrbottens regemente, I 19 var det 114 inryckande totalt.

Av dessa är det nu 137 som anställs som heltid- eller deltidstjänstgörande soldater vid krigsförbanden i Boden. Fem från pansarbataljonen påbörjar nu förberedande officerskurs, FOK, för att sedan utbilda sig till officer eller specialistofficer. Vid A 9 är det i nuläget en soldat som påbörjar specialistofficerutbildning.
– Jag vill rikta ett stort grattis till alla för en mycket väl genomförd utbildning, nu får vi ett välkommet tillskott av nya välutbildade soldater i våra förband här i Boden, sa garnisonschefen, överste Mikael Frisell.

Vid A 9 avslutades grundutbildningen under torsdag och fredag. På torsdagen var det utdelning av utbildningsbevis, medaljer, diplom och militärbetyg samt en gemensam avslutningsmiddag för rekryterna och skolkompaniets befäl.

Under fredagen var anhöriga inbjudna, närmare 100 stycken var på plats under avslutningsceremonin där regementschefen, överste Jonas Lotsne, i sitt tal beskrev känslan som vid en skolavslutning eller studenten. Resan är som ett maratonlopp – jobbigt på vägen, men skönt när man är i mål.

En bra dag för Försvarsmakten

– Det är också en bra dag för Försvarsmakten. När kompanichefen lite senare kommenderar höger vänster om har vi också tillfört nya soldater till våra krigsförband. Och det är precis det den grundläggande utbildningen handlar om, att bygga individer, grupper och förband. Syftet är att skapa krigsdugliga medborgare som kan ingå i försvaret av Sverige. En uppgift, som i ett osäkert omvärldsläge, med påverkan även i vårt närområde, ånyo kommit att bli aktuell, sa Jonas Lotsne i sitt tal.

Kompanichefen för A 9:s skolkompani, major Mattias Bergqvist är väldigt nöjd med den höga andelen som tar anställning efter genomförd grundutbildning, hela 54 av 63 som slutförde grundutbildningen anställs.
– Vi hade aldrig kunnat gissa på över 80 %, den siffran är mycket bättre än jag vågat tro på, sa Mattias Bergqvist.

– Jag tror att det beror på att rekryterna trivts så bra under utbildningen.  Något som också varit positivt under hela utbildningsåret är att anställda gruppchefer funnits med och stöttat som instruktörer, det har minskat glappet mellan rekryter och befäl, fortsatte Mattias Bergqvist.

"Vi försvarar Sverige och landets intressen..."

Under torsdagen genomfördes avslutningsceremoni för de som utbildats på pansarbataljonen på I 19 och det var chefen för pansarbataljonen, överstelöjtnant Anders Landewall som talade till soldaterna.
– Normalt när det är examen så är det högtidligt. Man firar att man som individ har fullgjort något och att det nu är dags att gå vidare i livet. Så är det nog idag också, men dagen innebär också faktiskt något mer, nämligen att Sverige uttrycker sin tacksamhet mot er för vad ni har gjort. Det tack som ni förtjänar uttrycks i den medalj ni får efter genomförd grundutbildning. Ni har innan ni kom hit gjort ett val som överbefälhavaren uttrycker i sin verksamhetsidé för Försvarsmakten: "Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.", sa bataljonschefen Anders Landewall i sitt tal under ceremonin.