Förberedelser pågår

På måndag startar årets Arctic Challenge Exercise, ACE 17, men redan nu pågår förberedelserna för att ta emot gästande förband. Inom ramen för det nordiska samarbetet mellan Sverige, Finland och Norge genomförs övningen för tredje gången. I år är det Finland som har huvudansvaret och är övningsledare.

Svenska Jas 39 Gripen, schweiziska F-18 Hornet, svensk ASC 890, svensk tanker C-130 och amerikanska tanker KC-135 baserar på F 21 under ACE 17. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Hela flottiljen har varit inne i ett ganska intensivt och slutligt förberedelseskede de senaste veckorna, både vad det gäller att ta hand om alla gästande förband men också de slutliga förberedelserna inför själva flygövningen.

− ACE 17 startar måndagen den 22 maj men delar av de gästande förbanden redan börjat anlända så för många av oss på F 21 har övningen redan startat. Alla medarbetare har gjort en fantastiskt bra planeringsinsats det senaste året för att övningen skall bli så bra som de deltagande förbanden förväntar sig. Nu ska det bli både spännande och roligt att få starta igång övningen, säger flottiljchef Carl-Johan Edström som under övningen är biträdande övningsledare.

Den säkerhetspolitiska inriktningen för den innevarande försvarsbeslutsperioden är tydlig, Försvarsmakten skall öka den militära förmågan till nationellt försvar och samtidigt fördjupa den internationella samverkan med andra länder och organisationer i syfte att kunna ge och ta emot stöd i händelse av kris eller krig i vårt närområde.

− Det är precis därför den här övningen genomförs.

De unika övningsförutsättningarna med väldigt stora övningsområden och många deltagande flygförband ger möjlighet att öva mycket komplexa och realistiska flygoperationer, detta bygger upp vår militära förmåga till väpnad strid såväl nationellt som internationellt.

− Det stora internationella deltagandet och det faktum att ACE 17 planeras och genomförs inom ett Nordiskt samarbete mellan Norge, Sverige och Finland fördjupar våra långtgående samarbeten med andra länder och organisationer. ACE 17 utmanar de gästande förbanden och dess piloter med mycket avancerade och realistiska uppdrag i ett närmast perfekt anpassat övningsområde, jag lovar att de kommer ut ur övningen efter två mycket intensiva veckor med en ökad förmåga, både taktiskt och stridstekniskt.

Övningen planeras och genomförs inom ramen för det Nordiska samarbetet. Flera av de deltagande länderna är medlemmar i Nato och både terminologin och flera av de standardiserade procedurerna som används under ACE 17 följer Nato-standard.

− Nato som organisation har alltså ingen egen roll i övningen.

Varje vardag genomförs två flygpass, ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Vid start och landning i samband med dessa flygpass kommer de som bor i Luleå både se och höra fler flygplan än vad som sker en vanlig vardag. Ute i övningsområdet kommer man inte att se eller höra speciellt mycket mer än under andra veckor. Detta beroende på att merparten av all flygning sker på medelhög och hög höjd.

− Givetvis kommer det att genomföras en del flygning även på lägre höjder men detta kommer att ske enligt samma bestämmelser och restriktioner som råder under våra ordinarie flygveckor, avslutar Carl-Johan Edström.