Totalförsvar – en raket på den försvarspolitiska arenan

För femte året i rad är det dags för Försvarskonferensen i Skövde, och i år är det totalförsvar ur ett personalförsörjningsperspektiv som står i fokus. Under två dagar kommer representanter från Försvarsmakten, civila myndigheter, kommuner, näringsliv och nationella beslutsfattare att utbyta erfarenheter och praktiska exempel kring den civil-militära samverkan som utvecklas över hela landet.

Moderator Annika Nordgren Christensen om Försvarskonferens 2017 i Skövde. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

— Det här är en årligen återkommande spjutspetskonferens för det som är mest aktuellt vad gäller civil-militär samverkan, säger Annika Nordgren Christensen som är moderator för konferensen. Temat för i år är extremt intressant och aktuellt just nu, och med det nyligen fattade beslutet om könsneutral mönstring och värnplikt ligger det helt rätt i tiden. Det här är frågor som måste diskuteras. Därför kommer också försvarsministern att finnas på plats såväl som ett antal försvarspolitiska talespersoner, samt höga företrädare från bland annat Försvarsmakten, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ett hett ämne – för oss alla

Redan under förra årets konferens började diskussionerna på ämnet och årets konferens kommer helt och hållet att ägnas åt de här viktiga frågorna som berör samhället på bred front. Regeringen fattade under februari ett beslut om könsneutral mönstring och värnplikt. Det, samt ett förändrat omvärldsläge innebär ett behov av samverkan mellan olika aktörer i samhället, offentliga som privata.

— Totalförsvarsfrågorna har stigit som en raket på den försvarspolitiska arenan, men även inom kommuner och länsstyrelser på alla nivåer egentligen, säger Annika Nordgren Christensen. Nu gäller det att få ihop de civila aktörerna med militära för att kunna samverka kring personalförsörjning på ett konkret sätt.

Försvarsmaktsråd Skaraborg är drivande bakom konferensen, ett råd som består av en sammansättning av kommuner och Försvarsmakten inom regionen. Och även för kommunerna finns uppenbara vinster med att aktivt delta under de här tillfällena.

— Kommunerna som har det geografiska ansvaret för de som lever och bor hos oss har ju en aktiv roll att spela i det här arbetet, säger Jonas Plato som jobbar som säkerhetsstrateg vid Skövde kommun. Man behöver träffa olika aktörer som man ska samarbeta med och knyta kontakter. Det gör det så mycket lättare när det är dags att jobba tillsammans, om man har setts och pratat om de här frågorna utifrån de olika perspektiv som ett brett deltagande erbjuder. Vi behöver vara där för att ta vårt ansvar, vara föregångsmän och arbeta proaktivt med det vi har i dagsläget. Det är så vi kommer framåt.

Anmälan öppen – välkommen till Skövde

Försvarskonferensen i Skövde har haft som ambition under alla år att spetsa in sig på aktuella ämnen som berör samarbetet mellan Försvarsmakten och övriga samhället. Det är gemensamma frågor som kräver att alla berörda är aktiva, engagerar sig och lägger kraft på att tillsammans hitta lösningar och vägar framåt.

— Därför vill jag uppmana alla som fått en inbjudan att anmäla sig i tid, och jag vill även uppmana den som inte fått en inbjudan men som är intresserad att höra av sig och meddela att man vill komma. Har man tur finns det möjlighet att lösa det ändå. Det här är ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter och tanka av de högsta företrädarena för de iblandade myndigheterna vad som är på gång vad gäller totalförsvarsplanering, avslutar Annika Nordgren Christensen.

Du som fått en inbjudan kan anmäla dig på forsvarsmaktsrad.se. Vill du komma, men har inte någon inbjudan? Hör då av dig till joakim.elovsson@mil.se.