”Vi bryter ny mark”

Full fart på förberedelserna inför vinterns övningsperiod

I slutet av februari drar övning Vintersol 2017 igång, Vintersol är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod i Norrbotten och pågår från slutet av februari till slutet av mars. Det stora numret i vinterns övningsperiod är 191:a mekaniserade bataljonens krigsförbandsövning.
– Vi har en spännande och utmanande uppgift framför oss när vi nu är först ut att testa systemet där vi övar i hel bataljon med alla ingående personalkategorier, berättar överstelöjtnant Michael Carlén, bataljonschef.

Bryter ny mark, 191:a mekaniserade bataljonen  är nu först ut att testa systemet med att öva i hel bataljon med alla ingående personalkategorier.
Bryter ny mark, 191:a mekaniserade bataljonen  är nu först ut att testa systemet med att öva i hel bataljon med alla ingående personalkategorier.
Bryter ny mark, 191:a mekaniserade bataljonen är nu först ut att testa systemet med att öva i hel bataljon med alla ingående personalkategorier. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
"Det är en fantastisk möjlighet att vi nu får genomföra den här krigsförbandsövningen med hel bataljon med alla ingående personalkategorier. " säger överstelöjtnant Michael Carlén, bataljonschef.
"Det är en fantastisk möjlighet att vi nu får genomföra den här krigsförbandsövningen med hel bataljon med alla ingående personalkategorier", säger överstelöjtnant Michael Carlén, bataljonschef. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Luftvärnskanonvagn 90 ur stab- och understödskompaniet under framryckning.
Luftvärnskanonvagn 90 ur stab- och understödskompaniet under framryckning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Personal ur bataljonsstaben planerar för kommande uppgifter under Vintersol.
Personal ur bataljonsstaben planerar för kommande uppgifter under Vintersol. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Stopp och bakåt, här blev det tempo tillbaka för stridsvagnskompaniet när de utsattes för indirekt eld under bataljonsanfallet.
Stopp och bakåt, här blev det tempo tillbaka för stridsvagnskompaniet när de utsattes för indirekt eld under bataljonsanfallet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Här blev det också stopp, fiendestyrkan hade minerat en av broarna i övningsområdet.
Här blev det också stopp, fiendestyrkan hade minerat en av broarna i övningsområdet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater ur fiendestyrkan gör sig redo för motangrepp.
Soldater ur fiendestyrkan gör sig redo för motangrepp. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn i eldställning under bataljonsanfallet, den här vagnen ingår i ett försök där ny maskeringsutrustning testas på stridsvagn 122 och stridsfordon 90.
Stridsvagn i eldställning under bataljonsanfallet, den här vagnen ingår i ett försök där ny maskeringsutrustning testas på stridsvagn 122 och stridsfordon 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Under de första dagarna och över helgen har bataljonen övat kompanivisa moment och funktioner som till exempel sjukvård.
Under de första dagarna och över helgen har bataljonen övat kompanivisa moment och funktioner som till exempel sjukvård. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Parallellt med bataljonsövningen har kompaniledningen ur ett av bataljonens deltidskompanier övat i garnisonens stridssimulatoranläggning, Strisim PC.
Parallellt med bataljonsövningen har kompaniledningen ur ett av bataljonens deltidskompanier övat i garnisonens stridssimulatoranläggning, Strisim PC. Foto: Mikael Frisell/Försvarsmakten

191:a mekaniserade bataljonens krigsförbandsövning är ett historiskt avstamp mot uppbyggnaden av framtidens krigsförband. I Försvarsmakten är det första gången på många år som systemet med samtliga personalkategorier ska testas: heltid- och deltidstjänstgörande, inneliggande omgång rekryter samt pliktinkallad personal. Vid Norrbottens regemente är det också första gången på länge en krigsförbandsövning med en hel bataljon genomförs.
– Vi bryter ny mark så nu är det viktigt att vi dokumenterar alla våra erfarenheter för framtiden. Det kommer givetvis att bli friktioner men jag ser verkligen fram emot att vara övningsledare för Vintersol, säger regementschefen Mikael Frisell.

Samordning av eld- och rörelse

För att trimma ihop bataljonens ingående delar inleddes förberedelserna med en bataljonsövning som startade den 15 februari. Under de första dagarna och över helgen har bataljonen övat kompanivisa moment och funktioner som till exempel underhåll, sjukvård, fältarbeten, ledning och samband.
– Vi har också genomfört kompanianfall med understöd av skarp indirekt eld från vår egen granatkastarpluton, det var en bra genomkörare där vi fick öva samordning av eld- och rörelse. Det som är särskilt positivt är också att vi har fått möjlighet att öva många moment i mörker, berättar bataljonschefen Michael Carlén.

Deltidspersonalen förbereder sig

Övningen avslutades under måndag och tisdag 20 - 21 februari med ett bataljonsanfall. Under bataljonsanfallet var det regementets brigadspaningskompani som agerade fiende. Parallellt med övningen har kompaniledningen ur ett av bataljonens deltidskompanier genomfört en SÖB under den gångna helgen. SÖB står för särskild övning befäl.
– Det är mycket positivt att delar av vår tidvis tjänstgörande personal fått möjlighet att förbereda sig. De har övat i garnisonens stridssimulatoranläggning och även samverkat ute i terrängen med vår pionjärpluton. De genomförde en muntlig stridsövning för att få bättre förståelse för hur det kan se ut när bataljonen ska anfalla genom till exempel en minering, säger Michael Carlén och fortsätter.

– Det känns bra att vi nu får igång bataljonssystemet, under den här övningsveckan har vi fått möjlighet att samverka och interagera staben med ledningsplutonen. Vi har också fått öva samverkan mellan stridsvagn och pansarskytte under anfall genom mineringar. Med bataljonsövningen och vidare genom krigsförbandsövningen börjar vi bygga bataljonens krigföringsförmåga, som i sin tur ska vara en del av Försvarsmaktens operativa förmåga.

Övningsperiod i storformat

Under Vintersol genomförs förutom krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen även grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen. Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23-29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Bodens södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.
– Det är en fantastisk möjlighet att vi nu får genomföra den här krigsförbandsövningen med hel bataljon med alla ingående personalkategorier. Vi har en tydlig plan för hur vi ska lösa det och det kommer att bli en häftig resa genom vinterns övningsperiod, avslutar Michael Carlén.

Är du intresserad av att genomföra grundutbildning vid Norrbottens pansarbataljon, läs mer och ansök på Försvarsmakten jobb och karriär. Vill du ha mer information om Norrbottens regemente, registrera dig på Mitt Försvarsmakten.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod som pågår från slutet av februari till slutet av mars. 

Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23- 29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Boden södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Under Vintersol genomförs grundläggande krigsförbandsövningar vid 193:e jägarbataljonen och 91:a artilleribataljonen samt krigsförbandsövning vid 191:a mekaniserade bataljonen.

I det avslutande förbandsskedet för Vintersol 2017 deltar cirka 1200 personer från sju förband. Dessa är Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Skaraborgs regemente, Markstridsskolan, Helikopterflottiljen, Norrbottens flygflottilj och Försvarsmaktens logistik.