Internationella samfundet diskuterade gemensamma utmaningar i Somalia

Under två dagar samlades internationella aktörer som bedriver träning av de somaliska säkerhetsstyrkorna - tillsammans med sina somaliska vänner - för ett träningsseminarium.

Förutom deltagare från Somalia fanns Afrikanska Unionen, EU, Turkiet, USA och Storbritannien med vid konferensen. Foto: EUTM Somalia

Internationella träningsaktörer i Somalia är Afrikanska Unionen, EU, Turkiet, USA, Storbritannien och Förenade Arabemiraten (som inte var närvarande på mötet). Röster runt bordet menade att detta inte hade varit möjligt för nio månader sedan, vilket de närvarande tog som en inteckning på att det de gör är rätt och efterfrågat.

Syftet med seminariet var att skapa en gemensam bild av vad Somalia önskar få hjälp med under mottot; varför, var och hur. Sammankallande var USA på uppdrag av FN.

Dag ett gick i stort ut på att beskriva var det internationella samfundet och Somalia, just nu befinner sig och avslutades med ett grupparbete där bland andra överste Dennis Hedström från Försvarsmakten ledde den internationella gruppens arbete. En andra grupp med Afrikanska Unionens representanter leddes av en ugandisk officer och USA ledde en tredje grupp där somaliska arméns representanter deltog. Samtliga tre grupper diskuterade samma frågeställning för att dag två smälta ihop dessa till en gemensam bild.

− Den internationella gruppen kom fram till att vi kan stödja med, om inte allt, så väl en hel del. Men, vi kan inte här och nu presentera vad då vi inte har svaret på varför, vart och hur den somaliska armén ska förändras inom områdena ledning, bemanning, träning, utrustning och uthållighet, berättar Dennis Hedström, ställföreträdande chef för EUTM Somalia.

Dag två slutade med en överenskommelse som innebär att internationella samfundet ska utbilda de somaliska styrkorna efter den metod som EUTM Somalia utvecklat, förutom Storbritannien som har en litet annat sätt att agera i regionen. Basen för EU:s approach är att truppen ska vara integrerad, det vill säga komma från flera delar av landet, tränas till ett kompani med allt vad det innebär avseende individuell soldatkunskap och ledarskap, med syfte att hjälpa till att bygga förband som jobbar för en federal stat där politikerna leder säkerhetsstyrkorna.

I maj i år möts organisationer och nationer engagerade i Somalias utveckling i London för att diskutera och komma överens om Somalias nationella säkerhetsarkitektur. När väl det är klart kommer storleken och formationen av styrkorna att klarna.

Sverige bidrar med drygt en handfull personer till EUTM Somalia varav fyra är tränare av somaliska armén.

− De som varit med en längre tid än jag menar att Somalia har tagit ett stort steg framåt, även om de har långt kvar att gå, säger Dennis Hedström.

EUTM Somalia har i dag mandat 2018 ut för att stödja Somalia i sin fortsatta utveckling.