Mathias Holmqvist tar befälet på jägarbataljonen

Torsdagen den 8 december lämnade chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Teddy Larsson, över befälet till överstelöjtnant Mathias Holmqvist.
– Jag tackar ödmjukt för att jag nu fått förtroendet att vara chef över det här förbandet, ett förband som alltid levererar hög effekt oavsett uppdragens svårighet och variation.

Nye chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Mathias Holmqvist, tar emot förbandets fana. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Personal och gäster under ceremonin. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Regementschefen Mikael Frisell tackade och önskade de båda lycka till med de nya utmaningarna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fr.v: Överstelöjtnant Mathias Holmqvist, ny chef för jägarbataljonen i Arvidsjaur, regementschefen överste Mikael Frisell och överstelöjtnant Teddy Larsson, avgående bataljonschef som nu blir chef för den svenska malistyrkan Mali 06. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Efter två och ett halvt år som chef för jägarbataljonen väntar en ny utmaning för Teddy Larsson som vid årsskiftet blir chef för Mali 06, den svenska Malistyrkan som till stor del består av personal från just jägarbataljonen som tar över nere i Mali under våren 2017.
– Det har varit en ära att jag under två och ett halvt år fått vara chef över det förband där jag gjort sin grundutbildning och tjänstgjort merparten av min officerskarriär. För mig betyder jägarbataljonen mycket. Verksamheten och miljön här i Arvidsjaur formar och präglar människor på ett positivt sätt och det har också präglat mig, sa Teddy Larsson i sitt tal till sin personal och de inbjudna gästerna under ceremonin.

Vilja, ödmjukhet, mod och kamratskap

Den pågående chefen Mathias Holmqvist berättade kort för sin personal om varför han tjänstgjort vid jägarbataljonen och tidigare Norrlands dragonregemente under 25 år.
– Den huvudsakliga anledningen är kamratskapen. Men också den vilja, ödmjukhet och mod som ni har. Ni vill och klarar mer än många andra, ni har modet att ta en diskussion och stå upp för er åsikt. Ni vågar också prova nya idéer och använda egna lösningar. Men inte minst är det kamratskapen som präglar det här förbandet, här finns en sammahållning och en respekt för varandra som gör att vi når längre än andra, sa Mathias Holmqvist i sitt tal.

Tack och lycka till

Regementschefen, överste Mikael Frisell, som också deltog i chefsöverlämningsceremonin önskade de båda lycka till med de nya utmaningarna.
– Det är en stor dag för jägarbataljonen och regementet idag. Vi skriver historia när vi byter förbandschef. Både Teddy och Mathias är utmärkta förebilder med sitt ursprung vid Norrlands dragonregemente och jägarbataljonen. Ni har en gedigen jägarutbildning bakom er, ni vet verkligen vad jägartjänst handlar om i alla aspekter. Jag önskar er båda stort lycka till med era nya utmaningar.