”Spännande o kul men jag har tappat fysiken!”

Överraskande positiva repsoldater i Lv 6 andra omgång 2016

Många olika yrken och bakgrunder är representerade bland de värnpliktiga som gjorde repetitionsutbildning på Lv 6 under vecka 42. De flesta tycker att det är kul att komma in i grönkläderna igen och att det gick lättare än de trodde.

Matilda Persson, sambandssoldat, tyckte det var spännande att få komma in på reputbildning vid Luftvärnsregementet - särskilt som hon gjort grundutbildning vid Helikopterflottiljen. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
"Besätt stridsställningen på vallen!" Här repeteras grundläggande kunskaper, skillnad på eldställning (enskild plats) och stridsställning (hela gruppens/plutonens/kompaniets), utgångspunkter för målangivning (UPM) mm. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Instruktören ger exempel på utgångspunkter för målangivning, UPM, så att alla i stridsställningen snabbt ska kunna hitta ett utpekat mål. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Matilda skjuter från sin eldställning, med sitt vapen, en AK 5C. När hon gjorde grundutbildning hade man enbart grund-sikte men den nya modellen ("Cesar") är försedd med ett rödpunktssikte, ett sorts kikarsikte som underlättar att sikta och träffa rätt. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
En plansch, ritad med en tuschpenna på en bit pappkartong, är fortfarande ett utmärkt utbildningshjälpmedel ute i fält. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Matilda lyssnar uppmärksamt på instruktören. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Här övas omgångsvis framryckning - halva gruppen understöder den andra halvans rörelse framåt genom att hålla nere fienden med sin eld, sedan växlar man. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Avbrott i utbildningen för utspisning av middag. De flesta passar på att lätta på sin utrustning eller att justera den. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten
Gruppchefen Filip Mena-Berlin ser repveckan som ett välkommet avbrott i det vardagliga kontorsarbetet. Foto: Carl M Sjöstrand /Försvarsmakten

Matilda Persson gjorde lumpen på Helikopterflottiljen 2010, i den sista värnpliktskullen före uppehållet. Nu har hon ryckt in för repetitionsutbildning på Luftvärnsregementet i Halmstad, tillsammans med drygt 200 andra värnpliktiga.

När vi träffar henne håller hon på att fräscha upp de grundläggande soldatkunskaperna och det går riktigt bra.

– Ja, jag kommer ihåg mer än jag trodde! Det går snabbt att komma in i ”det gröna livet”, säger Matilda och ler.

– Detta är spännande och kul men jag märker lite att jag tappat fysiken, säger Matilda.

Normalt har hon ett kontorsarbete, som landskapsingenjör på WSP, så denna vecka blev en tydlig kontrast med mycket av tjänsten utomhus, med full utrustning och delvis fysiskt krävande övningar.

Sambandssoldat

– Eftersom jag inte gjort lumpen här på Luftvärnsregementet är det mycket som är nytt. Jag hittar ju inte alls på det här området och jag kan ju inte luftvärnets materiel.

Nu gör det inte så mycket för Matildas del eftersom hon är sambandsutbildad och den utrustningen med radioapparater, antenner och annan elektronik är det inte någon större skillnad på.

När vi pratar om varför hon nu blivit inkallad, om säkerhetspolitik och om den ökade spänningen i närområdet så blir hon allvarlig. Samtidigt ser hon det som självklart att ställa upp på skarp tjänstgöring om det skulle behövas.

– Visst är det en oroväckande utveckling men jag gjorde ju lumpen för att jag ville ställa upp för landet.

”Allt ser likadant ut”

Lite längre bort hittar vi Matildas gruppchef under dagens övning; Filip Mena-Berlin. För honom känns det mesta bekant, trots att det varit ett uppehåll på nästan 10 år.

– Ja, jag tror att det är tack vare den intensiva ”drillen” som vi hade under vår grundutbildning, 2005 till 2006, som det nu är så lätt att hitta tillbaka, konstaterar Filip.

– Allt ser likadant ut på regementet. Faktum är att det kändes mer spännande innan jag ryckte in. Nu känns det ganska normalt att vara här.

För Filip var det inga problem med fysiken. Han går ofta på gym och tycker att han hållit formen ganska bra.

­– Det här är ett välkommet avbrott i vardagen, säger Filip, som också har ett kontorsjobb till vardags, i finansvärlden.

– Det var verkligen kul att komma tillbaka. Detta gör jag gärna om!