Många sökande till nya grundutbildningen

Ett oväntat stort antal personer har sökt till den nya militära grundutbildningen på Livgardet. Nu går det att ansöka till nästa utbildningsomgång redan idag.
– Det är verkligen kul, jag rekommenderar alla som är intresserade att söka, säger Monique Latifi som påbörjade sin grundutbildning på Livgardet under sommaren.

Monique Latifi gör sin grundutbildning på Livgardet. Foto: Jenny Ringström

I måndags började nya rekryter sin militära grundutbildning på Livgardet, och just denna utbildningsomgång har upplevt ett större söktryck än väntat. Så pass att man fick öppna upp fler platser. Även på rekryteringsmyndigheten, där sökande till grundutbildningen gör sin ansökan och antagningsprövning, är det högt tryck under delar av hösten. De som vill söka till nästa grundutbildning, som börjar i januari 2017, uppmanas att göra det så snart som möjligt.

– Det är mycket roligt att många är intresserade, helt klart över förväntan, säger kompanichef Jonas Landqvist som är ansvarig för grundutbildningen.

Sedan värnplikten lades vilande bedriver Livgardet utbildningar för blivande soldater. De närmsta åren kommer Livgardet att utbilda nästan 500 nya soldater per år. Rekryterna, som de blivande soldaterna kallas under utbildningen, kommer efter sin genomförda grundutbildning placeras vid Livgardets olika insatsförband.

Också i somras ryckte nya rekryter in och för dem är utbildningen nu i full gång. En av rekryterna, Monique Latifi, berättar om hur de får sätta sig själva på prov och lära sig samarbeta.

– Det har varit tufft men väldigt roligt och utvecklande. Jag har funderat länge på att söka. Det är en utmaning och jag vill gärna bli en förebild för andra tjejer som är sugna. 

Grundutbildningen är både praktisk och teoretisk och innehåller många olika moment. Först en grundläggande del och därefter en befattningsutbildning inriktad på respektive befattning. Utbildningarna är mellan nio och elva månader långa, beroende på befattning.

Utbildningen är ny i sin utformning. Monique Latifi är en av de första rekryterna som genomför grundutbildningen så som den ser ut nu. En annan nyhet är att det nu finns rekrythandläggare som ska finnas till hands och vara ett extra stöd för rekryterna och befälen under utbildningen. Allt för att rekryterna ska få en så bra utbildningstid som möjligt. Och Jonas Landqvist, kompanichefen, är positiv till de många sökande men också glad över att de som precis börjat sin utbildning är så väl förberedda.

– De är väldigt motiverade och förberedda både mentalt och fysiskt. Alla vi får in är viktiga, det spelar stor roll. I det längre perspektivet är det rekryterna vi tar in nu som är framtiden.