Brott mot tillträdesförordningen hävt

Försvarsmakten har beslutat att upphäva ett tidigare beslut rörande ett brott mot tillträdesförordningen.

Det handlar om en flygning den 8 september där ett norskt statsluftfartyg flög in på svenskt territorium utan tillstånd. Ytterligare information har dock tillkommit som ger vid handen att Försvarsmakten lämnat sådan information att den norska Försvarsmakten uppfattade att de hade tillstånd.

Försvarsmakten kommer nu se över sina rutiner för att undvika att liknande händelser upprepas i framtiden.

Försvarsmakten har lämnat en rapport om händelsen till regeringskansliet.