Askstedt Försvarsmaktens nya planeringschef

Överbefälhavaren har i dag utsett Rikard Askstedt till ny planeringschef tillika ställföreträdande avdelningschef för ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning.
− Innehållet i de här arbetsuppgifterna är något jag brinner för, säger Rikard Askstedt.

− Rikard Askstedt är mycket välmeriterad för befattningen som planeringschef. Han kommer att ansvara för att fullfölja Försvarsmaktens planering för innevarande försvarsbeslutsperiod, en krävande och viktig uppgift. Rikard är varmt välkommen åter till ledningsstaben, säger chefen för ledningsstaben, generallöjtnant Dennis Gyllensporre.

De senaste åren har Rikard Askstedt bland annat tjänstgjort vid Isafs högkvarter i Kabul, varit chef för Militärhögskolan Karlberg, ställföreträdande chef och stabschef vid informationsstaben samt ställföreträdande ekonomidirektör. Utöver sedvanlig militär utbildning har han två mastersexamina, från Handelshögskolan och från US Marine Corps University.

− Planeringsfrågorna är lite speciella, en av utmaningarna är att genom analys komma fram till vad som är bäst för Försvarsmakten oavsett och oberoende hur mycket eller lite pengar myndigheten får, säger Rikard Askstedt.

Vid tillträdandet på tjänsten den 1 oktober befordras Askstedt till brigadgeneral.