Överbefälhavaren sköt skarpt i Boden

ett chefsmöte som small högt

Måndagen den 29 augusti genomförde överbefälhavare Micael Bydén sitt regionala chefsmöte i Boden med de fyra förbandscheferna från Garnison nord. Värd för mötet var Artilleriregementet som bjöd på en skjutuppvisning där överbefälhavaren fick avfyra en av pjäserna ute på Bodens södra skjutfält. Det var första gången som han stiftade bekantskap med pjäsen på nära håll och efteråt var han mycket nöjd, inte minst för att han fått beröm av sin instruktör.
– Har aldrig skjutit med något i närheten av det här, sa Micael Bydén lyriskt under pressträffen.

Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden mån 29 augusti 2016
Archer från Artilleriregementet öppnar eld på Bodens södra skjutfält under överbefälhavarens besök. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden 29 augusti 2016. Värden Artilleriregementet bjöd på Archeruppvisning där ÖB fick skjuta
En lycklig överbefälhavare som precis fått skjuta Archer. Foto: Cecilila Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden 29 augusti 2016. Värden Artilleriregementet bjöd på Archeruppvisning där ÖB fick skjuta
Fanvakten och överste Johan Pekkari, chef för Artilleriregementet tar emot överbefälhavaren, general Micael Bydén. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden 29 augusti 2016. Värden Artilleriregementet bjöd på Archeruppvisning där ÖB fick skjuta
Överste Johan Pekkari, chef för Artilleriregementet berättar kort om regementets fanor för överbefälhavaren, general Micael Bydén. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden mån 29 augusti 2016
Överbefälhavaren, general Micael Bydén hälsar på överste Johan Pekkari och fanvakten ur A 9. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden mån 29 augusti 2016
Överbefälhavaren Micael Bydén tar plats i Archern inför avfärd mot skjutfältet. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden mån 29 augusti 2016
Överste Johan Pekkari, chef för Artilleriregementet berättar om nuläget för besökarna. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden 29 augusti 2016. Värden Artilleriregementet bjöd på Archeruppvisning där ÖB fick skjuta
Archern med överbefälhavaren på Bodens södra skjutfält. Foto: Cecilia Egefjord Ågren/Försvarsmakten
Överbefälhavarens regionala chefsmöte i Boden mån 29 augusti 2016
Överbefälhavaren i samspråk med media efter skjutningen. I bakgrunden Johan Pekkari, chef för Artilleriregementet och till höger Mikael Frisell, chef för Norrbottens regemente och Bodens garnison. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Överbefälhavaren besökte Boden och Artilleriregementet tillsammans med delar av Försvarsmaktsledningen; generaldirektören Peter Sandwall, chefen för Ledningsstaben, generallöjtnant Dennis Gyllensporre, chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, generalmajor Gunnar Karlson med fler. I samverkan med de fyra förbandscheferna för garnisonen gick de under förmiddagen igenom nuläget. Eftermiddagen bestod i att blicka framåt och diskutera de försvarsbeslut som föreligger för att tillsammans utveckla en försvarsmakt som möter den hotbild som finns idag.
– Det är viktigt att Försvarsmakten höjer sitt förtroende ut mot den svenska befolkningen, där rätt kategoriserad personal finns på rätt position, sa Micael Bydén.

Ljus framtid för artilleriregementet

Han ser en stor fördel i att se hur systemet fungerar på riktigt. Besöket på Artilleriregementet i Boden visade upp bredden och de goda förutsättningarna för övningsverksamhet. En stor vikt under gårdagens möte låg i att föra Försvarsmakten framåt och leverera både bättre stridskraft och samverkan inom de närmaste fem åren.
– Med den nya, moderna och flexibla Achern ser Artilleriregementets framtid mycket ljus ut.