Grenstad går vidare

Överbefälhavaren kommer till regeringen nominera att konteramiral Anders Grenstad tar över som chef vid den svenska delegationen vid NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) i Sydkorea våren 2017. Fram till beslut fattats kommer Grenstad tjänstgöra som chef för veteranenheten.

Anders Grenstad har tjänstgjort i Korea tidigare. Nu ser det ut som han är på väg dit igen. Tills dess kommer han att vara chef för veteranenheten.
Anders Grenstad har tjänstgjort i Korea tidigare. Nu ser det ut som han är på väg dit igen. Tills dess kommer han att vara chef för veteranenheten.
Anders Grenstad har tjänstgjort i Korea tidigare. Nu ser det ut som han är på väg dit igen. Tills dess kommer han att vara chef för veteranenheten. Foto: Försvarsmakten

Med start 1 juni tar Anders Grenstad, i dag ställföreträdande insatschef över som chef för veteranenheten. Han poängterar avdelningens viktiga funktion och arbete och att det internationellt ofta är en flaggofficer som leder landets veteranverksamhet.

Anders Grenstad innehade tjänsten som chef vid den svenska delegationen i NNSC mellan 2011 till 2013. NNSC består av representanter från Sverige och Schweiz, som båda bidrar med fem officerare var. Kommissionen övervakar vapenstilleståndet mellan Nord- och Sydkorea.