”Det handlar om att skapa operativ effekt”

– Jämställdhetsintegrering är ingen åsiktsfråga, det är en kunskapsfråga

Tisdag den 3 maj samlade chefen för Norrbottens regemente, överste Mikael Frisell sina chefer och deras underställda chefer till en utbildningsdag i Boden. Dagen är ett led i regementets mål- och visionsarbete, som påbörjades våren 2015. Hela eftermiddagen ägnades åt ett av regementets utvecklingsområden, jämställdhetsintegrering.

”Det var en givande föreläsning, tänkvärd på många sätt och föredömligt befriad från pekpinnar. Det har varit värdefullt att få diskutera frågorna, och det ger oss en positiv start på arbetet med jämställdhetsintegration.” sa Björn Eliasson, stabchef på jägarbataljonen, längst till vänster i bild, därefter: regementschefen Mikael Frisell, föreläsaren Gertrud Åström, Charlotte Berglund, produktionsledare på lokalplaneringsenheten och Frans von Fieandt, chef för stridsvagnskompaniet på pansarbataljonen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Charlotte Berglund, produktionsledare på Lokalplaneringsenheten. ”Det är bra att man så tydligt kan peka på att man blir mer effektiv på det man gör genom att öka jämställdheten. Det är också viktigt att arbetet ska integreras som en naturlig del i verksamheten.” Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Pansarbataljonens chef Per Carlsson redovisar sin grupps slutsatser efter diskussionen. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Frans von Fieandt, kompanichef på pansarbataljonen. ”Jag tar framför allt med mig att man inte ska krångla till det. Jämställdhet är inget annorlunda eller konstigt. Om jag gör en bra målformulering till min enhet så är det tillräckligt bra.” Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Regementschefen Mikael Frisell och föreläsaren Gertrud Åström. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

När överbefälhavare Micael Bydén presenterade Försvarsmaktens vision och målbild i november 2015 betonade han behovet att öka jämställdheten inom Försvarsmakten.

Jämställdhet och jämlikhet är viktiga delar av demokratins värderingar och utgår från de mänskliga rättigheterna om allas lika värde. Försvarsmaktens finns till för att i yttersta fall försvara dessa värden när de hotas, i händelse av kris, konflikt eller krig. Därför ska hela vår personal ha rätt till att bidra till samhällets motståndskraft mot oförutsedda händelser i Sverige såväl som utomlands.

Ökad operativ effekt

Arbetet med jämställdhet och jämlikhet syftar helt enkelt till att göra Försvarsmaktens verksamhet bättre och mer effektfull. Det ska leda till ökad operativ effekt.
Gertrud Åström är expert på jämställdhetsfrågor och har bland annat varit särskild utredare åt regeringen. Hon gav en kärnfull föreläsning som både var tankeväckande och underhållande.
– Det första jag vill säga är att man inte kan skylla på någon annan. Jämställdhetsintegrering handlar om att göra det relevant. Det är en viljeyttring och det absolut viktigaste är att det integreras i den ordinarie verksamheten och de ordinarie målen. Det får inte vara ett sidoprojekt.

Förankrad vision

"Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv". Regeringens vision, som är vägledande för det strategiska arbetet för att uppnå jämställdhet, formulerades i en utredning som Gertrud Åström ledde. Den är starkt politiskt förankrad och har gällt över flera regeringsskiften. I en historisk tillbakablick förklarar Åström att Sverige var först ut med en proposition om jämställdhet och att Sverige ligger på fjärde plats på rankingen i det globala jämställdhetsindex som mäts av World Economic Forum.

– Även fler företag inser det affärsmässiga värdet av jämställdhet. Jag var på en konferens i Schweiz där investerare berättar att de i sin bedömning av företag ofta utgår från hur jämställda de är. Teorin är att de som är bra på jämställdhet är bra på andra saker också, förklarar Gertrud Åström.

Efter diskussioner i mindre grupper avrundade regementschefen Mikael Frisell dagen:
– Försvarsmakten som helhet – och I 19 – har en utmaning. Det här är ett långsiktigt arbete, vi måste ta det steg för steg för att bygga trovärdighet.

– Min tanke med den här dagen var att få en kick off på bredden, för att väcka våra tankar i de här frågorna. Det är framför allt vi chefer som ska jobba med det här i vardagen. Jag vill avdramatisera ämnet. Det här är ingen åsiktsfråga, det är en kunskapsfråga. Det handlar om operativ effekt, om demokrati och om vår trovärdighet i samhället. Allt hänger ihop. Det viktiga är inte vad som står i dokumentet. Det viktiga är vilken effekt vi får i verksamheten när vi pratar med våra medarbetare.