Jan Thörnqvist ny insatschef

Regeringen utsåg i dag torsdag den 7 april marinchefen Jan Thörnqvist till ny chef för insatsledningen.

Jan Thörnqvist tar över som Försvarsmaktens insatschef.
Jan Thörnqvist tar över som Försvarsmaktens insatschef.
Jan Thörnqvist tar över som Försvarsmaktens insatschef. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

– Jag är mycket hedrad och stolt över att ha fått förtroendet att ta över som insatschef. Det är en stimulerande uppgift som väntar, där uppdraget är klart och tydligt: Att leda och ansvara för insatsverksamheten med målet att öka vår operativa effekt och skapa mer försvarsförmåga. Det kan bara förverkligas tillsammans med alla delar av Försvarsmakten samt genom ett gott och nära samarbete med Försvarsmaktens produktionsledning, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, andra myndigheter och nationer, säger Jan Thörnqvist

Hans karriär i Försvarsmakten är mer än 40 år lång – från plutonofficerselev i mitten av 1970-talet till marinchef i dag. Jan Thörnqvist har bland annat varit fartygschef på HMS Skaftö och HMS Skredsvik, HMS Ulvön, chef för Röjdykardivisionen, Fjärde sjöstridsflottiljen och Marinbasen.

Internationellt har Jan Thörnqvist genomfört Naval Command College vid Naval War College i Newport, USA och varit styrkechef för EUNAVFOR:s Operation Atalanta.

– Jag gratulerar Jan Thörnqvist till uppdraget som Försvarsmaktens insatschef. Insatschefen har att leda beredskap och insatser här hemma och de internationella operationerna utomlands i ett försämrat omvärldsläge där kraven på Försvarsmaktens operativa effekt är tydliga. Dagligen och över tiden. Jan Thörnqvist är med sina erfarenheter och sitt ledarskap rätt person att leda och fortsatt utveckla denna verksamhet, säger ÖB Micael Bydén.

Jan Thörnqvist tillträder som insatschef den 18 april. Generalmajor Berndt Grundevik tillträder som ställföreträdande insatschef från den 1 juni.