Försvarsmakten vill förlänga vissa krigsplaceringar

I slutet av 2014 återinförde regeringen möjligheten för Försvarsmakten att kalla in krigsplacerad pliktpersonal till repetitionsutbildning. Men, om man inte tjänstgjort under tio år hävs krigsplaceringen. Det vill Försvarsmakten ändra på.

85 jägarsoldater som tidigare gjort värnplikten på jägarbataljonen i Arvidsjaur inkallade på krigsförbandsövning i november 2015.
85 jägarsoldater som tidigare gjort värnplikten på jägarbataljonen i Arvidsjaur inkallade på krigsförbandsövning i november 2015.
Arkivbild. 85 jägarsoldater som tidigare gjort värnplikten på jägarbataljonen i Arvidsjaur inkallades på krigsförbandsövning i november 2015. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Under hösten 2015 kallades cirka 500 personer in till tjänstgöring och intresset och motivationen från den enskilde har varit högt. Men tioårsregeln ställer till det när det gäller vissa viktiga befattningar, säger Karl Engelbrektson, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.

Tioårsregeln i lagen om totalförsvarsplikt innebär att om man inte tjänstgjort under tio år sedan senaste tjänstgöringstillfället hävs krigsplaceringen, oavsett om den totalförsvarspliktige är krigsplacerad i ett krigsförband eller i personalreserven.

– Lagen innehåller dock en skrivning om att krigsplacering kan förlängas om det finns särskilda skäl i enskilda fall, säger Karl Engelbrektson.

Försvarsmakten har därför hemställt till Rekryteringsmyndigheten att den pliktpersonal vars krigsplacering löper ut under tiden 2016-2020 förlängs till att gälla fram till 31 december 2020.

Rekryteringsmyndigheten skickar under veckan ut beslut om förlängd krigsplacering till de värnpliktiga som är berörda.