Avbruten ubåtsjaktövning återupptagen

Den planerade ubåtsjaktövning som pågått i Stockholms södra skärgård sedan den 19 april är åter igång. Under måndagen beslutades att övningen tillfälligt skulle brytas då man fick en indikation på något som uppfattades som misstänkt. De deltagande fartygen gick därmed över till att bedriva utökad sjöövervakning för att om möjligt få klarhet i vad som gav indikationen.

Sedan tolv-tiden idag tisdag finns inte längre någon anledning att fortsätta med den utökade sjöövervakningen, varför övningen åter är igång.

Att tillfälligt bryta övningar för att undersöka misstänkta indikationer eller observationer är inget ovanligt. Det görs då och då för att till exempel identifiera okända eller misstänkta objekt, men kan även göras av andra skäl.