Rekryteringsmyndigheten skickar ut krigsplaceringsorder

Under mars skickar Rekryteringsmyndigheten ut krigsplaceringsorder till de individer som erhållit en ny eller förändrad krigsplacering med anledning av den organisation som Försvarsmakten intog den 1 januari 2016.

soldater i snödräkt i snöklädd skog.
85 soldater som mellan åren 2000 och 2010 gjorde sin värnplikt genomförde under senhösten 2015 repetitionsutbildning i Arvidsjaur. Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Brevet innehåller en krigsplaceringsorder med information om krigsplaceringen.

Rekryteringsmyndigheten har uppdraget att föra register över samtliga individer som är inskrivna för plikttjänstgöring och har dessutom uppdraget att krigsplacera värnpliktiga samt den personal som har ett anställningsförhållande eller avtal hos Försvarsmakten.

Mer information på Rekryteringsmyndighetens webbplats(nytt fönster).