Skarpt avslut på lyckad övning

Onsdag morgon och temperaturmätaren står på noll. Övning Vintersol går in på sitt allra sista dygn. Efter dubbelsidiga strider under helgen väntade en sista dag av övning. Ett sista övningstillfälle där man under en brigadunderstödsövning kom att öva bekämpning i form av indirekt eld.

Vintersol 2016. Granatkastarplutonen ur 191:a mekaniserade bataljonen genomför skarpskjutning under en brigadunderstödsövning på bodens södra skjutfält.
Foto: Jesper Sundström/Förvarsmakten
Vintersol 2016 avslutades med en brigadunderstödsövning på Bodens södra skjutfält där granatkastarplutonen från 191:a mekbat och 91:a artilleribataljonen sköt skarpt med Archer. På bilden genomför Archerkompaniet ammunitionpåfyllning.
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Vintersol 2016. Granatkastarplutonen ur 191:a mekaniserade bataljonen genomför skarpskjutning under en brigadunderstödsövning på bodens södra skjutfält.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Vintersol 2016 avslutades med en brigadunderstödsövning på Bodens södra skjutfält där granatkastarplutonen från 191:a mekbat och 91:a artilleribataljonen sköt skarpt med Archer. På bilden genomför Archerkompaniet vård av materiel.
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Vintersol 2016. Granatkastarplutonen ur 191:a mekaniserade bataljonen genomför skarpskjutning under en brigadunderstödsövning på bodens södra skjutfält.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

– Det är idag vi kan kvalitétssäkra metoder och se om vi skjuter rätt, sa överstelöjtnant Stefan Fredriksson, övningsledare indirekt eld, innan genomförandet.

Onsdagens skarpa skjutmoment genomfördes med artilleri i form av Archer från artilleribataljonen, samt granatkastare ur 191:a mekaniserade bataljonen ur Norrbottens regemente, I 19.

Deltidssoldaten Joakim Danielsson är normalt sett gruppchef på granatkastarplutonen men under Vintersol har han haft en annan roll där han agerat takskytt på bandvagnen samt assisterat ställföreträdande plutonchef. Joakim Danielsson såg fram emot onsdagens brigadunderstödsövning.
– Den här övningen är jättebra för oss. Vi får gruppera och vi får skjuta, alltså göra det vi ska göra. Normalt sett under en övning är vi ju i det bakre ledet och får kanske inte öva så mycket som man skulle vilja. Det blir lätt mycket väntan. Men inte idag.

Eldledningsgrupper ur Artilleriregementet samt I 19:s jägar- och pansarbataljon fanns under övningen på plats i terrängen för att leda in den indirekta elden.
Syftet med övningen var att öva understöd till manöverförband och befästa, i detta fall tredje brigadens metoder vid bekämpning av prioriterade mål, både inom och utom brigadens område.

Lärorikt och utvecklande

Fredrik Kemi är Archeroperatör och fanns tillsammans med övriga i pjäsbesättningarna på Bodens södra skjutfält för att bekämpa de mål brigaden gett kompaniet i uppgift att lösa.
– Dagen har varit väldigt lärorik både för mig som operatör och för hela kompaniet. Övningen har varit oerhört utvecklande. Bara en sådan sak som att öva på att vara eldberedda i tid har varit väldigt nyttigt, sa Fredrik Kemi.

Givande dag

Brigadunderstödsövningen flöt på utan några större friktioner och på eftermiddagen avslutades övningen. Övningsledare indirekt eld, överstelöjtnant Stefan Fredriksson, sammanfattar:
– Vi har nu fått ett kvitto på att metoder för den indirekta elden fungerar, vilket såklart känns skönt. Sen finns det alltid saker att förbättra, men i det stora hela har det varit en väldigt givande dag.

Efter en lyckad övning som helhet, brigadunderstödsövningen inräknad, stod vård på schemat under torsdagen. Därefter väntar en efterlängtad ledighet för förbanden som inom kort står för nya utmaningar. Denna gång i Norge under Cold Response 2016.