Intensiv tid för EUTM i Mali

I staden Koulikoro har EUTM, European Training Mission, precis avslutat utbildningen av den sjunde maliska bataljonen. Bataljonen kommer inom kort omgruppera till norra Mali för att där lösa uppgifter under nio månader.

Bild från EUTM:s verksamhet i Mali. Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
Inskjutning av vapen. Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
Major Boubacar Tounkara chef för GTIA7 och major Fredrik Lindgren chef för det nordisk-baltiska träningsteamet. Foto: Rickard Nyström/Försvarsmakten
Bild från EUTM:s verksamhet i Mali. Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
Bild från EUTM:s verksamhet i Mali. Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
EUTM Mali är verksamt i Koulikoro i Malis västra delar. Foto: Peter Viklund/Försvarsmakten
Insatschefen Göran Mårtensson besökte EUTM Mali i höstas. Foto: Rickard Nyström/Försvarsmakten
Nordisk-baltiska träningsteamet NBTT. Den svenska personalen kommer från Norrbottens regemente, I 19. Foto: Rickard Nyström/Försvarsmakten
Nordisk-baltiska träningsteamet tillsammans med delar ur maliska sjunde bataljonen. Foto: Rickard Nyström/Försvarsmakten

− Det har varit en intensiv tid. Vi vet vilka svåra uppgifter soldaterna kommer att möta i norra Mali och mina instruktörer har gjort allt de har kunnat för att lära soldaterna hantera dessa situationer, säger kompanichef Fredrik Lindgren.

Fredrik Lindgren är kompanichef för det tredje utbildningskompaniet, kompaniet benäms även som NBTT, Nordic Baltic Training Team. Kompaniet består av träningsteam från Sverige, Finland, Estland, Lettland samt Litauen.

− Utmaning har varit att få träningsteamen att jobba tillsammans som ett kompani, jag är mycket nöjd hur de har hjälpt varandra under utbildningen. Samarbetet mellan träningsteamen har varit en framgångsfaktor vid utbildningen, säger Fredrik Lindgren.

En av utmaningar vid utbildningen har varit den varierande utbildningsnivån bland de maliska soldaterna och befälen. En annan utmaning är de problem de har med utrustning och logistik.

− Vi hade tur, vårt kompani var utrustade med personliga vapen och stridsutrustningar. Deras kompanichef och kvartermästare var dugliga, det gjorde det möjligt att genomför utbildning och förflyttningar av förbandet utan större problem. Något som inte är en självklarhet när man genomför utbildning här i Mali, säger Fredrik Lindgren.

Efter jul påbörjas förberedelser för utbildning den åttonde bataljonen, som är den sista maliska bataljonen som kommer att utbildas under "Mandat 2"*. Efter genomförd utbildning kommer utbildningsinsatsen i Mali troligen att förändras. Inriktningen just nu är att flytta utbildningen från Koulikoro till regionala huvudstäder och där stödja den maliska armén med utbildning och rådgivning.

− Vi kommer även att vara ansvariga för uppstarten av utbildningen av den åttonde bataljonen, därefter kommer vi att överlämna ansvaret till våra efterträdare, säger Fredrik Lindgren.

− Vi har genomfört fyra, av totalt sju månader. Våra företrädare, som också är från Norrbottens regemente, hade lite bråttom hem. Så vi fick göra några av deras veckor också, säger Fredrik Lindgren med ett skratt.

*) FN:s säkerhetsråds resolution 2227, 2015