Här utbildas officerare i Somalia

I spartanska klassrum och på små sandytor på Jazeera Training Center utanför Mogadishu fortsätter Europeiska unionens utbildningsinsats i Somalia (European Union Training Mission, EUTM, Somalia). Löjtnant Erik från Livgardet är en av de svenska utbildare som just nu genomför de kurser som ingår i insatsens mandat.

Små hus i betongsten på råd. Sandgångar framför.
Jazeera Training Center (JTC) består av flera små, spartanska klassrum och logement. Foto: Försvarsmakten
Porträtt av två män i uniform.
Löjtnant Erik med en av kompanichefseleverna, fänrik Axmed. Foto: Försvarsmakten
Enkelt klassrum med bänkar i trä.
Utbildningshjälpmedlen är begränsade och strömförsörjningen ofta ur funktion. Foto: Försvarsmakten

Erik är chef för kursen "militär underrättelsetjänst" och utbildar närmare 20 blivande underrättelseofficerare i den somaliska armén. I dag står underrättelseplanering på schemat. Trots värmen och de annars prövande förutsättningarna går lektionerna oftast som planerat, även om det innebär ett väldigt lågt tempo.

En av de största utmaningarna för utbildarna är att hitta fungerande sätt att förmedla utbildningen på. Underrättelsetjänst är ofta ganska intellektuellt och abstrakt, vilket i princip är motsatser till de kännetecken som behöver höra till utbildningen här.

Under de många år som inbördeskrig härjat Somalia har få soldater och officerare haft möjlighet att gå i skola. Läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande och grundläggande militära färdigheter såsom kartläsning lyser ofta med sin frånvaro. Mot detta står insatsens beslutade mandat, som tydligt anger att utbildningen nu ska ta sikte på somaliska arméns befäl och specialister på olika nivåer och inom olika funktioner.

För Erik är det viktigaste att utveckla sina elever, även om de inte kommer att bli fullfjädrade underrättelseofficerare.

Förutom underrättelsetjänst genomförs nu kurser för blivande ingenjörer, administratörer,
kompanichefer och specialistofficerare. Utbildningen genomförs i princip dagligen, under ledning av utbildare från olika europeiska länder och med hjälp av civilanställda somaliska tolkar. Flera av kurserna kommer att avslutas under februari månad, innan nya kurser väntar under våren. EUTM Somalia genomförs bland annat för att stötta den somaliska armén i sin kamp mot den våldsamma terroristorganisationen Al-Shabaab, som alltjämt stör landets fredliga utveckling. I insatsen deltar just nu fyra svenska utbildare och ytterligare fyra stabsofficerare.