Tillbaka på Gotland

"Det känns bra, att ni är tillbaka".
De välkomnande orden från tillträdande regionsdirektör Peter Lindvall var inledningen på det möte som Försvarsmakten och Region Gotland genomförde under onsdagen. Det var ett informationsmöte där Försvarsmakten berättade var i processen man är när det gäller rekrytering och anställning av personal till stridsgruppen på Gotland men framför allt var det ett tillfälle att prata om vikten av samverkan framöver när Försvarsmakten blir en stor arbetsgivare på Gotland.

Gruppbild på civila och militärer i konferensrum.
Regionsråd Björn Jansson, chef stridsgrupp Gotland Stefan Pettersson, Tf regiondirektör, regementschef Fredrik Ståhlberg, kommunalråd Skövde Leif Walterum. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

I det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020 pekas Gotland ut som ett av flera strategiskt viktiga områden och därför har det tagits beslut om att förstärka försvaret där genom Stridsgrupp Gotland. Skaraborgs regemente har fått uppgiften att rekrytera, anställa och utbilda personalen till stridsgruppen. Ett arbete som är igång och där Stefan Pettersson tillträder som chef den här veckan.
- Det känns oerhört positivt att få vara med och bygga upp ny verksamhet, säger han.

Sedan 2010 har Försvarsmakten ett personalförsörjningssystem som innebär att värnplikten är vilande och istället blir soldater anställda på hel- eller deltid efter sin utbildning. Det är en av de stora skillnaderna sedan Försvarsmakten hade större verksamhet på Gotland sist. Under mötet diskuterades vad det innebär för regionen bland annat i form av behov av boende och andra kommunala verksamheter och företrädarna för Region Gotland såg positivt på att etablera ett samarbete kring dessa frågor. Skövdes kommunalråd Leif Walterum deltog också på mötet och kunde presentera hur Skövde deltar i samverkansforumet Försvarsmaktsråd Skaraborg och därifrån kan Region Gotland ta del av erfarenheter.
- Vi förstår behovet av att vi har kontakt med varandra så att vi får det hela att fungera, så att det blir ett gott samarbete, sa regionsrådet Björn Jansson.

Om ett par veckor startar rekryteringen till grundutbildningen för dem som ska bli soldater i stridsgruppen. Då kommer personal från Skaraborgs regemente åka runt till bland annat skolor och arbetsförmedlingar och informera om vad yrket soldat innebär. Om de som sedan söker redan bor på Gotland eller om det framöver blir fler inflyttande får framtiden utvisa.