Stridsvagnsförmåga - en del av Gotlands försvar

På några timmar var soldater och officerare från stridsvagnskompaniet på plats på Gotland, redo att med stridsvagnarna bidra till försvaret av Gotland.
– Bra och samövad personal med god insatsberedskap gör att vi klarar detta, säger kompanichefen Pär Gånfält.
Kompaniet, liksom en rad övriga förband, har flyttats till Gotland som en del i den övning som Försvarsmakten genomför under kommande vecka.

Stridsvagnskompaniet på Skaraborgs regemente, ett av våra tillgängliga förband som har förmåga att snabbt flytta sin personal dit de behövs. Foto: Fredrik Herin/Försvarsmakten
På ett par timmar hade allt lastats upp och de kunde ge sig iväg mot Gotland, några med flyg andra med lastbil mot färjan. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Magnus Keränen och Pär Gånfält på plats för att se till att stridsvagnarna ska tas i bruk. Foto: Tobias Pettersson/Försvarsmakten
På morgonen samlades trossplutonens hel- och deltidssoldater för att få veta att de inte skulle iväg på planerad övning utan att de hade fått en helt annan uppgift att lösa - dags för beredskapskontroll. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Flera olika förband har aktiverats och flyttats till Gotland för att stärka försvaret av ön i den övning som Försvarsmakten genomför 2-12 november. Syftet med övningen är att testa förbandens beredskap och förmåga att med kort varsel flytta förband, ta materiel i bruk och snabbt lösa en insats.
– Det är viktigt att vi övar vår förmåga att skydda Sveriges territoriella integritet. En åtgärd är att öva beredskap och förmågor som ska samverka som vi nu gör på Gotland denna vecka.  säger Mattias Brehag från Skaraborgs regemente som varit med och planerat beredskapskontrollen av försvaret av Gotland.

En av byggstenarna i Gotlands försvar är stridsvagnsförmågan. Ett slagkraftigt och skyddande system som har förmåga att fälla avgörande, och således är en viktig komponent i vårt försvar. Sen några år tillbaka finns ett antal stridsvagnar placerade på ön. När stridsvagnsförmågan behövs flyttar man dit personal med rätt kompetens.
– Samövad personal med god insatsberedskap är en förutsättning för att vi ska kunna lösa den här typen av uppgift på ett trovärdigt sätt. Vi övar och tränar mycket, hela kedjan från enskild soldat till kompani och bataljon. Därför klarar vi detta under korta tidsförhållanden, säger kompanichef Pär Gånfält som under gårdagen anlände till Gotland med sitt stridsvagnskompani från Skaraborgs regemente.

Förutom att snabbt flytta förband för att göra en insats är en del av uppgiften att ta materiel i bruk. För stridsvagnskompaniets del innebär det bland annat att ställa i ordning vagnarna och genomföra skjutövningar med dem. Några som har en stor och viktig del i den uppgiften är stridsvagnskompaniets trosspluton. De har mekaniker och tekniker som leder arbetet med att snabbt få vagnarna att rulla ut ur garaget. När de fick uppgiften hemma i Skövde så hade de på några timmar packat, lastat och flugit över stor del av plutonen till Gotland. En del av plutonen kommer sjövägen med lastbilarna med kompaniets övriga materiel.
– Vi fick uppgiften att vi skulle förbereda oss på flyg och/eller sjötransport till ett ställe där vi skulle bli tilldelade vagnar. Och det räcker. Då löser vi uppgiften. Vi har bra materiel och vi vet vad som ska göras, säger Magnus Keränen som är plutonchef på trossplutonen på stridsvagnskompaniet.