”Vi höjer pulsen med egna övningar”

Efter några inledande övningsdagar i Hanöbukten har HMS Härnösand som första fartyg i styrkan tagit sig från södra Sverige och vidare upp genom Öresund och Kattegatt. Korvetten har nu intagit sitt utgångsläge i Skagerrak norr om Skagen för att kunna öva sjöfartsskydd inom ramen för marinens stora höstövning Swenex 15.

Trots att det mesta i maskinrummet övervakas via sensorer måste man inspektera manuellt.
Trots att det mesta i maskinrummet kan styras och övervakas från maskincentralen måste vissa saker göras manuellt. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten
Manöverofficeren på en visbykorvett förfogar över dieslar och gasturbiner på över 20.000 hästkrafter kopplade till två vattenjetaggregat.
Manöverofficeren på en visbykorvett förfogar över dieslar och gasturbiner på över 20.000 hästkrafter kopplade till två vattenjetaggregat. Foto: Thomas Melin/Försvarsmakten

‒ Vår uppgift är att ha koll på fartygen som rör sig i området. De vi inte känner igen ska vi identifiera så fort som möjligt för att se om de tillhör den nation som enligt övningsscenariot stör sjötrafiken in och ut ur hamnarna i Göteborgsområdet, säger fartygschef Johan Norlén.

Härnösand är ett av de 30-tal stora fartyg från marinen som deltar i övningen. Förutom att etablera en närvaro i det område Härnösand tilldelats, har onsdagen ägnats åt tester av olika sensorer ombord, bland annat två släpsonarer som kan användas för att hitta till exempel en ubåt.

‒ Det salta och strömmande vattnet på västkusten gör ubåtsjakt extra utmanande eftersom det påverkar sonarens räckvidd. Men det är något vi måste kunna hantera, säger ubåtsjaktofficeren Paula Hultzén-Banck framför sina skärmar i stridsledningscentralen.

Ständiga övningar håller besättningen alert

Uppe på bryggan hörs plötsligt ”Man över bord, om babord!” Att någon ramlar i vattnet från marinens fartyg är ovanligt men kan naturligtvis hända. Därför måste det övas, som idag.

En signalman har kastat en livboj i vattnet och två luckor på fartygets styrbordssida öppnar sig. Härnösands snabba räddningsbåt (Fast Rescue Boat) sjösätts från vapendäck beläget på insidan av korvetten med hjälp av en dävert för att rädda den ”nödställde”.

Därefter får nya sjömän ombord utbildning i hur räddningsbåten fungerar. Några timmar senare, när dagen närmar sig sitt slut, är det dags för en så kallad skyddstjänstövning. 

‒ Det handlar om att öva åtgärder som syftar till att fartyget fortsätter vara stridsdugligt till exempel vid en brand, förklarar Johan Enarsson som är fartygsingenjör.

Plötsligt ljuder brandlarmet och nyvakna sjömän och officerare klär på sig rökdykardräkter för att sedan klättra ner i maskinrum tre via lastdäck och släcka en fingerad brand i en dieselmotor. Konstgjord rök hjälper till att göra övningen ännu mer realistisk. 

‒ På en operation som denna är uthålligheten central. Men för att inte hamna i en lunk måste vi höja pulsen med egna övningar om vi inte får några inspel från spelledningen, säger fartygschefen Johan Norlén.

Under tiden har övriga deltagande fartyg från marinen börjat komma på plats på sina respektive utgångslägen utanför västkusten. Swenex 15 fortsätter, på vilket sätt vet inte besättningarna på fartygen. Men de är beredda.