”Så verklighetstroget som det bara går”

Man över bord, skrovskada, flyganfall och brand. Det är några av de moment som övas när stödfartyget Carlskrona utsätts för en så kallad steam-övning under marinens stora höstövning Swenex.

Rökdykarna går in försiktigt i hytten där det brinner. Röken gör det svårare att se.
Rökdykarna går in försiktigt i hytten där det brinner. Röken gör det svårare att se. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Med hjälp av tabeller och en skiss över fartyget kan man fasställa hur allvarlig en skada är och hur man ska prioritera
Med hjälp av tabeller och en skiss över fartyget kan man fasställa hur allvarlig en skada är och hur man ska prioritera Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

‒ Det handlar om att utvärdera fartygets förmåga så att de olika funktionerna ombord kan bli ännu bättre. Och det gör vi så verklighetstroget som det bara går, genom att pressa så långt vi kan utan att äventyra säkerheten, säger Dennis Hällje.

STEAM står för Sea Training Evaluation and Analysis Method, eller fartygsträning till sjöss.Med ett team som utgörs av ett 20-tal erfarna officerare besöker han regelbundet marinens fartyg för att träna besättningarna under några intensiva timmar. För Carlskronas del kretsar scenariot kring ett lufthot som stegvis trappas upp och utmynnar i ett regelrätt flyganfall. Dagens innehåll var okänt för besättningen.

Fyra hektiska timmar

Men det börjar med att en sjöman faller överbord i det grå vattnet. Det småregnar när sjukvårdsinstruktör Daniel Rantil i steamgänget hivar en gul docka över relingen. ”Man över bord!”

Carlskrona girar runt samtidigt som fartygets snabba räddningsbåt sjösätts. Under tiden dyker sjukvårdspersonal upp och börjar plocka fram bår, filtar och annan utrustning.

‒ Min uppgift är att titta på vilka förberedelser de gör för att ta emot en nerkyld patient och hur de sen jobbar när räddningsbåten kommer in med honom, säger Daniel Rantil.

Knappt har patienten förts från däck till sjukvårdsplatsen i en av mässarna förrän nästa moment tar vid. Genom hela fartyget börjar de röda brandlarmsklockorna att ringa ilsket. Fartygets förstainsats är snabbt på plats och kan med hjälp av brandsläckare stoppa rökutvecklingen i en nätcentral.

‒ Det händer hela tiden flera saker samtidigt, vilket tvingar cheferna ombord att prioritera och välja vad som är viktigast att åtgärda för att kunna fortsätta strida, säger Dennis Hällje.

Och så fortsätter det under några timmar. Steaminstruktörerna i sina orange-gula västar syns överallt där det händer något ‒ till exempel långt ner i fartyget där officerare och sjömän stöttar luckor i samband med att skrovet skadats efter en kollision med en container, eller ute på bryggvingen hos utkikar som får eldavbrott när de ska skjuta med sina kulsprutor.

Övningen kulminerar med ett flyganfall och en stor brand. När en sjöman på bryggan skottskadas allvarligt är det lätt att glömma bort att det inte är på riktigt.

Efteråt samlas fartygets olika funktioner, som rökdykare och bryggpersonal, för individuella genomgångar med steaminstruktörerna.

‒ Besättningen har gjort bra ifrån sig idag, men vi har också hittat saker som vi kan bli bättre på. Framför allt rör det samspelet mellan olika ledningsnivåer ombord, summerar Patrik Ivarsson, fartygschef på Carlskrona, dagen.