Marinen kartlägger kemiska stridsmedel

Efter andra världskrigets slut fanns det stora mängder kemiska stridsmedel kvar, främst från Tyskland. För att bli av med den farliga gasen lastades ett dussintal fartyg och halvt färdigbyggda fartyg, med det farliga stridsmedlet. Tjugo sjömil väst om fyren Måseskär, på 200 meters djup, ligger en av dessa dumpningsplatser där vraken sänktes med sin last. Totalt sänktes närmare 20 000 ton kemiska stridsmedel där majoriteten tros vara senapsgas.

Undervattensfarkosten kontrolleras för spår av kemiska stridsmedel.
Undervattensfarkosten kontrolleras för spår av kemiska stridsmedel. Foto: HMS Kullen/Försvarsmakten
Bild från undervattensfarkostens kamera på ett av vraken.
Bild från undervattensfarkostens kamera på ett av vraken. Foto: HMS Kullen/Försvarsmakten

Måseskärsvraken har undersökts vid ett flertal tillfällen, men det är först idag det går att få en mer exakt positionering, samt bilder på vraken.

Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag att utröna om vraken och dess last med kemiska stridsmedel utgör miljörisker. Försvarsmakten stödjer Sjöfartsverket. Under Swenex är det HMS Kullen som valts ut.

Rigorös säkerhet

Att med undervattensfarkost dyka på vrak med kemiska stridsmedel från andra världskriget kräver stora förberedelser från fartygets sida. Redan innan losskastning från Berga tillpassades samtliga skyddsmaskar och materiel för indikering och personskydd samt rutiner sågs över.

”ManO klargör undervattensfarkosten för sjösättning.” Sonarofficeren har analyserat hur han vill genomföra dyket och när personalen klargjort fartyget och rorgängaren med van hand håller fartyget stilla, kommer ordern ”Sjösätt undervattensfarkosten.”

Farkosten manövreras ut från fartyget och dyker ned till 220 meters djup. Väl under ytan styr sonarofficeren farkosten mot vraket. I realtid ses filmen från fartyget. Ett 80 meter långt skrov tornar sakta upp sig på havets botten.

Kartläggning av vraken

Huvuduppgiften är att kontrollera status på vraket i sin helhet och se om det eventuellt börjat läcka kemiska stridsmedel, främst senapsgas, från dess last. I och runt detta skrov återfinns varken tunnor eller andra misstänkta kemiska stridsmedel. När dokumentationen av vraket är färdig, påbörjas hemtagningen av farkosten. Under tiden kabeln spelas hem söker man efter spår av kemiska stridsmedel på kabeln och händerna. Personalen på däck har hela tiden skyddsmask och skyddsdräkt med sig.

Besättningen är drillad på förfarandet och vet exakt vad som måste göras om något farligt upptäcks.

Mellan insatserna läggs mycket tid på dokumentationen som i slutändan ger underlag till slutrapporten som ska skickas till Sjöfartsverket.

Uppdraget som tilldelats HMS Kullen är ett grannlaga arbete som kräver stort fokus på uppgiftens alla perspektiv, över tiden. HMS Kullen och dess besättning är stolta över möjligheten att samverka med Sjöfartsverket och på så sätt bidra till att uppdraget slutförs.