Fokus på totalförsvaret

Startskott för försvarsplaneringen i norra Sverige

I den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016-2020 betonar regeringen att Sverige behöver återupprätta ett modernt totalförsvar med anledning av det försämrade omvärldsläget. Försvarsmakten bjöd in civila aktörer i de fyra nordligaste länen till ett möte i Umeå för information och diskussion om den fortsatta försvarsplaneringen.

Regionalt samverkansmöte om totalförsvarsplanering i Umeå
Regionalt samverkansmöte om totalförsvarsplanering i Umeå
Nyttigt att nätverka. Christer Paphmel på Länsstyrelsen i Norrbotten, Kenneth Wikström, Polisen Norrbotten och Mikael Frisell. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Regionalt samverkansmöte om totalförsvarsplanering i Umeå
Under en rast förevisade Helikopterflottiljen nya Helikopter 14 för deltagarna. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Regionalt samverkansmöte om totalförsvarsplanering i Umeå
Rickard Aspholm, handläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten tycker att det är bra att alla myndigheter får en gemensam lägesbild. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Regionalt samverkansmöte om totalförsvarsplanering i Umeå
Överste Mikael Frisell tillsammans med major Kennet Larsson som har ansvarat för planeringen av samverkansmötet i Umeå. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Totalförsvaret är summan av det civila försvaret och det militära försvaret. Länsstyrelsen samordnar planeringen av totalförsvaret i regionen. Försvarsmakten ansvarar för samverkan med civila myndigheter i den militära försvarsplaneringen och målet är att tillsammans med de civila aktörerna stärka totalförsvarsförmågan i Sverige.

Inom Försvarsmakten är det Militärregion nord, som har sin stab i Boden, som ansvarar för samverkan med civila myndigheter i de fyra nordligaste länen.

– Vi har kommit mycket långt i norra Sverige, tack vare det goda samverkansklimat som finns i regionen. Målet är att de civila myndigheterna ska vara med redan från början när vi gör våra planer, eftersom de har en viktig roll i totalförsvaret, säger chefen för Militärregion nord, överste Mikael Frisell.

Vänder på pilarna

Vid mötet i Umeå den sjunde oktober deltog närmare 80 personer från bland andra länsstyrelser, polis, landsting och kommuner i de fyra nordligaste länen.

Deltagarna på mötet fick bland annat en presentation av säkerhetsläget som påverkar Sverige och en beskrivning av vad Försvarsmakten kan behöva för stöd från det civila samhället om vi kommer i en högre konflikt- och beredskapsnivå.

-Det är mycket bra att vi får igång diskussionen och inte bara diskuterar Försvarsmaktens stöd till samhället. Nu vänder vi på pilarna och börjar prata om vad Försvarsmakten behöver och det har vi inte gjort tillsammans sedan mitten av 90-talet, säger Mikael Frisell.

Tre fokusområden

Försvarsmakten har valt att börja med tre fokusområden för försvarsplaneringen i norra Sverige. Det handlar om gränsövervakning i krig, försörjning av förnödenheter som mat, drivmedel, transporter och sjukvård samt prioritering av skyddsobjekt.
-Det finns en stor mängd skyddsobjekt i regionen, både civila och militära. Ett av de områden vi behöver samverka kring är hur vi ska rangordna och prioritera dessa skyddsobjekt om inte resurserana räcker till för att bevaka alla.

Rickard Aspholm är handläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten:
-Vi har sedan tidigare ett bra informationsutbyte med Försvarsmakten, men det är bra att vi nu är flera myndigheter som är med så att vi får en gemensam kunskapsnivå. Då vet vi att alla myndigheter står på samma grund så att vi får en gemensam lägesbild. Vi lär oss mer om Försvarsmakten, men samtidigt lär vi oss också mer om hela samhället.

Christer Papmehl, som representerar Länsstyrelsen i Västerbotten är nöjd med dagen.
-Det är framför allt viktigt med nätverkande. Det här blir en bra grund för det fortsatta arbetet.