Bäst på plan

Planering av militär verksamhet är ett omfattande arbete som grundar sig på djupgående analyser. Försvarsmakten har med stöd av Försvarshögskolan har arbetat fram en modern modell som fungerar både för den internationellt erfarne planeraren såväl som för den oerfarne. Vid Militärregion Nord, MRN, i Boden har staben under några dagar trimmats in på det nya synsättet.
—Jag har lärt mig massor om stabsarbetet och stabens roll i totalförsvaret. Det här är ett synsätt som jag kommer att ta med mig i mitt civila jobb inom Stockholms kollektivtrafik, säger Ted Stridsberg, en av stabens reservofficerare.

Jan Nilsson, en av männen bakom planeringsverktyget utbildade staben i Svensk planerings- och ledningsmetod, SPL. Foto: Kjell Enquist
SPL-metoden är en blandning av erfarenheter från tidigare metoder, utländska planverk och nya behov och fungerar för såväl oerfarna som erfarna planerare. Foto: Kjell Enquist
"Jag är imponerad av planeringsverktyget och kommer att ta med mig synsättet till mitt civila arbete inom Stockholms kollektivtrafik" säger Ted Stridsberg, en av stabens reservofficerare. Foto: Kjell Enquist

Svensk planerings- och ledningsmetod, SPL, som metoden heter, är en blandning av erfarenheter från tidigare metoder, utländska planverk och nya behov. Modellen har anpassats för de komplexa konfliktscenarion vi numera ställs inför. Ställningskrig från skyttevärn minskar och offensiva fristående grupperingar, långdistansangrepp och cyberkrigsmetoder, för att nämna några, tar över som huvudsakliga konfliktsmetoder. Fortfarande bygger dock planeringen av militära operationer på att optimera nyttjandet av såväl människa, maskin som system så säkert som möjligt.

— SPL ger Försvarsmakten en gemensam syn på ledning med ett gemensamt språk och metoder för att inrikta, samordna, följa upp och värdera alla typer av operationer. Metoden ska inte ska användas som fan läser bibeln. Man måste anpassa nyttjandet av momenten så att beslut tas i rätt tid. Flexibilitet är ledordet. Det kräver dock att man kan och förstår metoden grundligt innan man genar i kurvorna, säger Jan Nilsson, en av männen bakom planeringsverktyget.

Trovärdig magister

Jan Nilsson, med förflutet  från plutons-, kompani- och bataljonsnivå på saliga Dalaregementet till planeringsansvarig på Nordic Battlegroup, kunde på ett trovärdigt sätt presentera användandet och metoderna i SPL, ofta med praktiska exempel på olika nivåer. Inledningsvis antog stabspersonalen bekymrade ansiktsuttryck men efterhand började man förstå principerna och envägskommunikationen blev allt mer en dialog.

”Planen är ingenting - planeringen är allt”

Ett fiktivt scenario presenterades och staben delades in i tre planeringslag som i lärdomens tecken fick gott om tid att bekanta sig med planeringsmetoderna. Arbetena inleddes lite trevande men snart var planeringsnivån hög. Livliga diskussioner och entusiasm kunde höras från grupperna. Det ligger mycket i den gamla tesen ”Planen är ingenting - planeringen är allt”. Planeringsarbetet där funktionsansvariga exempelvis; underhåll, samband, samverkanspersonal med flera lägger ihop analyser av uppgiften ur sitt perspektiv med andra gör att allmänkunskapen blir mycket hög om vad, varför, när och hur den militära operationen ska genomföras och är till stor nytta i det fortsatta stabsarbetet.

-Det har varit lärorika dagar för all stabspersonal, både ordinarie personal och reservofficerare. Och självklart måste vi jobba mera med detta verktyg för att helt komma in i de nya planeringsmetoderna, men vi är på god väg, säger Anders Killmey, stabschef vid MRN.