Ökad öppenhet rörande kränkningar av svenskt territorium

Med start den 1 oktober kommer Försvarsmakten att redovisa konstaterade kränkningar av svenskt territorium och så kallade ”oväntade anmärkningsvärda händelser” i närområdet. Försvarsmakten kommer även att publicera veckovisa sammanfattningar över olika insatser som myndigheten genomfört i Sverige.

Flygvapenövning 2015, FVÖ 15, Flyg, Jas 30 Gripen.
Flygvapenövning 2015, FVÖ 15, Flyg, Jas 30 Gripen.
Jas Gripen i luften under Flygvapenövning 2015. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

De nya rutinerna innebär att Försvarsmakten i samband med en konstaterad kränkning av svenskt territorium kommer att publicera information om nationalitet och omständigheter kring kränkningarna på webbplatsen forsvarsmakten.se. Inledningsvis kommer rapportering endast ske dagtid mellan klockan 08-23.

Även andra typer av insatser kommer att redovisas i veckovisa sammanfattningar. Det kan röra sig om exempelvis stöd till räddningstjänsten eller om Försvarsmakten stödjer polisen i eftersök efter försvunna personer.

Kränkningar

En kränkning sker när utländska statsluftfartyg, flygplan, utan tillstånd flyger in över svenskt territorium; när ett utländskt statsfartyg utan tillstånd bedriver verksamhet på svenskt sjöterritorium eller när militära fordon utan tillstånd beträder svenskt territorium.

Oväntade anmärkningsvärda händelser

En oväntad anmärkningsvärd händelse definieras som händelse som inte är ett brott mot de svenska tillträdesbestämmelserna men som kraftigt avviker från det förväntade eller regelbundna militära uppträdandet i närområdet.