Gripen på kortbaana

Ytterligare ett steg i det svensk-finska samarbetet

Det nordiska samarbetet, framförallt det fördjupade samarbetet med Finland, tog ytterligare ett steg under onsdagen då två svenska Jas 39 Gripen landade på en finsk vägbas för första gången.

150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Finsk F-18 Hornet startar.
150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Finsk F-18 Hornet startar.
Finsk F-18 Hornet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Flygtrafikledning.
Flygtrafikledningen på Hosio vägbas. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Flygtekniker klargör Jas 39 Gripen.
Flygplanet är klargjort och flygteknikerna noterar i loggboken bland annat hur mycket flygdrivmedel som den finska personalen tankat till flygplanet. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Jas 39 Gripen.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Jas 39 Gripen startar från Hosio vägbas.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
150923 Övning Baana 2015 i Finland. För första gången landar svenska Jas 39 Gripen landar finsk vägbas, inom det nordiska samarbetet och CBT-konceptet. Två Jas 39 och två F-18 Hornet startade från vägbasen för att sedan genomföra ett planerat CBT-pass. Uppställningsplats Hosio vägbas.
Vägen är avspärrad och patrulleras av finska soldater för att hindra att obehöriga, även vilt, tar sig in på den tillfälliga start- och landningsbanan. I övrigt är det spartanskt. På den uppställningsplats som de svenska Gripenplanen var hänvisade till fanns endast ett reservaggregat och en bajamaja. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Under veckan pågår övningen Baana 2015 på Hosio vägbas för det finska flygvapnet. Under övningen testar de sitt nya baskoncept där en del av en vanlig bilväg blir tillfällig start- och landningsbana. Hela veckan genomför de ett stort antal så kallade ”touch and go” vilket betyder att de finska stridspiloterna och kadetterna genomför inflygning mot vägbasen, landar och direkt därpå lyfter igen.

I denna övning, och inom ramen för cross border training, medverkade 211:e stridsflygdivisionen med en rote Jas 39 Gripen. Under onsdagen startade Gripenplanen från Kallax med målet att landa in på Hosio vägbas.

Flygningen var enligt ställföreträdande divisionschefen odramatisk, däremot krävde inflygningen stort fokus då det vid tillfället var gråmulet med låga moln. Dessutom hade ingen av piloterna tidigare sett vägbasen.

− Vi flög först över området på hög höjd, innan vi genomförde visuell landning på vägen, säger Daniel Jannerstad, ställföreträdande divisionschef vid 211:e stridsflygdivisionen.

Att landa visuellt innebär att piloterna måste ha bra sikt eftersom inga tekniska inflygningshjälpmedel som finns på fasta flygbaser användes för svenskarna.

Samarbetat under lång tid

Svenska och finska flygvapnet har samövat sedan tidigt 2000-tal med flygövningar och divisionsutbyte. Redan 2007 genomfördes den första flygövningen över landsgränsen men gårdagen var extra speciell. För första gången landade Gripenpiloter från flottiljen på en vägbas – och då i Finland.

− Helt enligt både svenska och finska politiska viljan att utöka samarbetet. Vi visar att vi kan genomföra denna typ av verksamhet och verka tillsammans i deras baskoncept. Ett tydligt exempel på att vi med små medel höjer vår egen förmåga och tillsammans med våra finska kollegor skapar säkerhet i vårt närområde, säger Joakim Hjort stabschef vid F 21 som under övningen var kontingentschef för den svenska styrkan i Finland.

Efter landningen sattes de i beredskap för invänta startorder för det gemensamma flygpass som var planerat. Lika snabbt som de landade in, lämnade de Hosio flygbas med ett historiskt avtryck.

Jas 39 Gripen landar på vägbas i Finland.