Högt flygande samarbete

”Startskottet” har gått! Nu samövar svenska, norska och finska flygstridskrafter på regelmässig basis i luften över norra Norden. Den 9 februari skrevs ett avtal på som innebär att Sverige, Norge och Finland är överens om att med kort varsel kunna öva i varandras luftrum. Försvarsdepartementet har gett tillstånd att öva enligt avtalet. – Vi på F 21 ser fram emot att utöka detta avtal med ytterligare länder, säger Mats Hakkarainen flygchef vid flottiljen.

Till veckan, den 24 och 25 februari, är det dags igen för Cross Border-övningar med både Norge och Finland. Foto: Försvarsmakten
Jörgen Marqvardsen är mycket nöjd med avtalet som ökar försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna.
Jörgen Marqvardsen är mycket nöjd med avtalet som ökar försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Jörgen Marqvardsen är mycket nöjd med avtalet som ökar försvarssamarbetet mellan de nordiska länderna. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Det lyser ur ögonen på Jörgen Marqvardsens, chef på första divisionen, efter första passet, som får signalera startskottet för denna säsongs samövningar.
– Äntligen! Vi har haft detta som målbild i många år, att kunna genomföra ett förenklat och utökat samarbete med våra vänner i både Finland och Norge. De positiva effekterna är många, både utbildningsmässigt och ekonomiskt. Att det sedan ligger helt rätt i tiden med den tydligt uttalade politiska viljan till ett utökat nordiskt samarbete, känns extra roligt, säger han.

Helt i linje med den tydliga politiska viljan till ett ökat försvarssamarbete mellan de nordiska länderna har nu F 21 inlett en lång kampanj med flygövningar tillsammans med Finland och Norge. Under våren kommer båda divisionerna på F 21 vid ett tiotal tillfällen samöva med finska F-18 från Rovaniemi och norska F-16 från Bodø.

Cross Border

Övningen inleds genom telefonkontakt med berörda deltagare, där de bland annat går igenom övningsscenariot och bestämmelserna. Därefter startar alla deltagare från respektive hemmabas för att vid en given tidpunkt mötas i ett av ländernas luftrum och genomföra övningen. När övningen är klar flyger de tillbaka och landar på sina hemmabaser. Därefter sker en utvärdering av övningen först divisionsvis, och sedan via telefon med övriga deltagare.

Bara vinnare

Det finns många positiva inslag i och med dessa samövningar. Denna typ av samövning är oerhört kostnadseffektiv, då varken personal eller materiel behöver förflyttas till annan bas. Ingen kostnad tillkommer jämfört med normal förbandsproduktion. Tvärtom skulle man faktiskt kunna se detta som ett sätt att spara, då nu hälften av flygplanen som deltar, inte belastar Försvarsmaktens konto.
– Normalt när vi övar gör vi det JAS mot JAS, därför är det väldigt positivt att få tillfälle att på en relativt regelmässig basis öva mot andra flygplansystem, säger Jörgen Marqvardsen.

Ännu en positiv effekt av dessa samövningar är den ökade interoperabiliteten som detta medför. Att vid så här många tillfällen, så nära i tid, planera, genomföra och utvärdera flygövningar tillsammans, gör att vi kommer varandra närmare och lär känna varandras tänk. Alla deltagande divisioner har sina erfarenheter från olika övningar och insatser, som nu kan komma fler tillgodo. Detta erfarenhetsutbyte är en väldigt viktigt del och en positiv effekt av dessa samövningar.