Ny grundutbildning från 2016.

GMU, grundläggande militär utbildning och befattningsutbildning bakas ihop och rekrytförmåner under hela utbildningen. Det är två nyheter i den nya grundutbildningen, som kommer införas under 2016.

GMU Ekjsö
GMU Ekjsö
Den nya förändringen innebär att rekryter får fritt boende och fria måltider under hela utbildningstiden.  Foto: Louise Sparr/Försvarsmakten

− Genom en längre sammanhållen utbildning får Försvarsmakten bättre utbildade soldater, säger Olof Granander, ansvarig samordnare för införande av ny grundutbildning på Högkvarteret.
Från 2016 ska ett sammanhängande utbildningssystem för grund- och repetitionsutbildning införas i Försvarsmakten. Målet är att ge soldater och sjömän en bättre utbildningsgrund.
− Den nya grundutbildningen möjliggör också att vi får ett bättre samordnat förbandsträningskoncept, vilket skapar bättre krigsförband, säger Olof Granander.

Den nya utbildningen

En av de större förändringarna i den nya grundutbildningen är att rekrytförmåner – fritt boende på logement, fria måltider och fria hemresor varannan vecka samt 4 500 kronor i månaden – kommer gälla under hela utbildningstiden. Utbildningstiden kommer att variera beroende på vilket jobb den som grundutbildas är tänkt att kunna utföra i krigsorganisationen.

Dessutom kommer dagens arbetstidsreglering under befattningsutbildningen att utgå.

− Under GMU kommer det precis som i dag vara ett högt tidsuttag och under resten av grundutbildningen finnas ett riktvärde på 48 timmar i veckan och få helgpass, säger Olof Granander.

För att rekrytering och yrkesvägledning ska anpassas till de nya förutsättningarna jobbas det nu med att ta fram förslag till förändringar och förbättringar. Hela förmånspaketet liksom hur ansökan och antagning sker kommer att kunna presenteras i augusti när Försvarsmakten börjar rekrytera de som ska påbörja grundutbildning 2016. Årligen planeras för att cirka 4 000 personer ska rekryteras och grundutbildas från 2018 och framåt.