Incidentflyget övervakade rysk flygning

Svensk incidentrote har idag på förmiddagen den 4 juli följt och identifierat en rysk flygning med 2 st ryska TU-22 över södra Östersjön och öster om Gotland. 

Även andra nationers flygvapen följde flygningen som ägde rum över internationellt luftrum, ingen kränkning har skett.

Försvarsmakten anpassar ständigt sin verksamhet till vad som händer i omvärlden för att upprätthålla Sveriges territoriella integritet och visa närvaro.