Hela regementet tränade tillsammans under ledarskapsdagarna

Ledarskapsdagarna som genomfördes i veckan vid regementet innehöll ett gemensamt träningspass.
– Träning är en viktig del av vår vardag. Vår verksamhet kräver bra fysisk förmåga, sa regementschef Fredrik Ståhlberg när cirka 800 medarbetarna samlades på Heden för träning i eftermiddagssolen. Passet var hämtat från Försvarsmaktens träningsklubbs, FMTK, app som lanserades i dagarna.

Ola Johansson fick regementets förtjänstmedalj i silver och Johan Rydell, regementets förtjänstmedalj i guld vid den avslutande ceremonin på ledarskapsdagarna. Foto: Anne-Lie Sjögren

På regementet genomförs årligen ledarskapsdagar där hela regementets personal samlas. Inriktningen på dagarna kan vara lite olika men det handlar alltid om att man ska lära känna varandra och förstå varandras uppgifter för att på så sätt fortsätta utveckla verksamheten.

Under årets ledarskapsdagar har en del av tiden lagts på att diskutera saker som vi är bra på och hur vi vill uppfattas av andra. Efter diskussionerna samlades alla medarbetare på Heden inne på garnisonsområdet för ett gemensamt träningspass i eftermiddagssolen. Passet hämtades från den träningsapp som Försvarsmakten lanserat under veckan. Appen är ett träningsverktyg som ingår i Försvarsmaktens träningsklubb.

Andra dagen av ledarskapsdagarna innehöll en kort återblick på året som gått vilken följdes av befordringar, avtackningar och medaljering innan regementschefen önskade alla medarbetare en trevlig sommar.