Våreld - en övning med nationellt fokus

– Vi ska kunna leverera tillgängliga förband som ska kunna lösa uppgifter i Sverige. Därför är det viktigt att vi har större övningar där hela förband ingår, säger Mattias Brehag som är övningsledare för Våreld, en övning som pågår mellan 18 och 23 maj över stora delar av Skaraborg.

Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten

Det kommer vara cirka 1 600 personer på och runt Skövde övningsfält från måndag 18 maj. Övningen Våreld slutar sent lördag 23 maj men följs av övning Brigstri som slutar 29 maj.
– Huvudelen av övningsmomenten är förlagda till övningsfältet och där kommer det vara inslag av helikopter och flyg. Vi har förläggningsplatser men också en del övrig verksamhet runt fältet och på platser en bit därifrån, säger Mattias Brehag. 

Övningen Våreld är viktig för att öka förmågan till nationellt försvar. Under övningen är i princip all personal på Skaraborgs regemente delaktiga liksom en hel del av regementets deltidssoldater. Det deltar också personal från Trängregementet, Markstridsskolan, Göta ingenjörsregemente, Ledningsregementet, Elfsborgsgruppen och Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Det kommer under hela övningsperioden vara en hel del trafik i området, både stridsfordon och personbilar. Något som Marksäkerhetsofficer Anders Hernant har arbetat med inför övningen.
– Vi planerar för att genomföra detta så smidigt som det går. Det innebär bland annat att vi informerar i förväg så att övriga trafikanter ska veta om det. Och om det är några överfarter där det är mycket annan trafik så är vi där med personal för att underlätta. Det är viktigt att hela tiden tänka säkerhet vid transporter.

I bifogad fil finns en skiss över vilket område som berörs under övningsperioden.