Tillsammans mot nästa delmål

–Jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater närmar sig examen

Den tolv månader långa grundläggande utbildningen till jägarsoldat i Arvidsjaur startade i början av augusti. Nu har de 20 blivande jägarsoldaterna och nio blivande förstärkningssoldaterna börjat sina befattningsutbildningar.
– Utbildningen håller ett högt tempo så det gäller att vara med hela tiden. Det är klart att det är krävande men det är också mycket roligt och givande, säger Albert Sjöström, en av de som utbildas mot befattningen skytt och förare.

Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
” Jag ville ha en utmaning. Jag ville få testa mig själv både fysiskt och mentalt och jag ångar mig definitivt inte” säger Albert Sjöström Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
Skott kommer – klart bakåt! Skjutning med granatgevär modell 48. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
Vid gruppchefsskolan övades ordergivning. Här det Johan Olsson som ger order. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
Lunch på skjutplatsen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
Signalisterna Robin Smedberg och Anna Haglund förbereder sig för radioorientering. I bakgrunden syns fänrik Mikael Båverud, instruktör. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Befattningsutbildning för jägaraspiranter och blivande förstärkningssoldater vid Arméns jägarbataljon i Arvidskjaur.
Signalister på marsch under radioorienteringen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Den grundläggande utbildningen till jägarsoldat, GUJ, startade i augusti och avslutas i juni. Samtidigt som den grundläggande utbildningen till jägarsoldat genomförs en grundläggande utbildning till förstärkningssoldat, GUF. Den utbildningen är inte lika fysiskt krävande utan är mer uppbyggd på specifika befattningar inom samband, ledning och transport.
– Nu kör vi befattningsutbildningarna som pågår i sex veckor, gruppchefsskola, granatgevärsutbildning, sambandsutbildning för signalisterna, sjukvårdsutbildning för jägarsjukvårdarna, utbildning på automatgevär 90 och terränghjuling, berättar kapten Håkan Jorsell, ställföreträdande skvadronchef.

Albert Sjöström är en av de som utbildas till skytt och förare, de utbildas i sin befattning i tre block under sex veckor. Granatgevär, automatgevär 90 och terränghjuling under två veckor vardera.

Hur kommer det sig att du sökte för att utbilda dig till jägarsoldat?
– Jag är 26 år nu och jag ville egentligen utbilda mig i Försvaret redan när jag var yngre, men jag valde att satsa på min idrott badminton då. Jag kände ett det var läge i fjol och jag ville ha en utmaning. Jag ville testa mig själv både fysiskt och mentalt och jag ångar mig definitivt inte, säger Albert.

"En härlig känsla"

– Och en utmaning har det varit, men väldigt roligt. En sak är också säker, vi hade aldrig klarat det utan att vi stöttat varandra, det har blivit mycket bra kamratskap. Efter en längre övning ute i fält då det varit fysiskt och mentalt krävande är det skönt att sitta tillsammans efter en dusch och reflektera. Det är en härlig känsla när man klarat nåt tillsammans, säger Albert Sjöström

Jägarbågen

– Nu ska man veta att de inte kommer att vara fullärda i sin befattning efter sex veckor, vi fortsätter efter sommaren men först avslutas grundutbildningen med en slutövning. Den är helt tillämpad och då prövas de fullt ut i sina befattningar. Efter slutövningen är det examen och då får de jägarmärket. Det märket får man när man genomfört tre månaders GMU och tolv månaders fortsatt grundutbildning. Märket är kvalitetsstämpeln för att bli krigsplacerad här på jägarbataljonen, berättar Håkan Jorsell.

Men det finns också ett nytt delmål att se fram emot, till hösten ska de nyutbildade jägarsoldaterna genomföra krigsförbandsövning då vi deltar i Arméövning 2015 i södra Sverige, säger Jorsell.

"Allt man kan önska sig"

En annan av befattningslinjerna är sambandsutbildningen. Robin Smedberg och Anna Haglund utbildas till signalister. Robin är en av de som genomför grundutbildning till jägarsoldat, GUJ, och Anna utbildas till förstärkningssoldat, GUF.
– Hela utbildningen är toppen, man utbildas till ett yrke där man har allt man kan önska sig, varierande arbetstider, möjlighet att träna på arbetstid och man får lära sig nya saker hela tiden, berättar Anna Haglund.

Kamratskap

– Det har såklart varit tuffa perioder men vi har kämpat tillsammans mot de olika delmålen. Man hinner aldrig bli less när det händer nåt nytt hela tiden. Den goda kamratskapen bidrar också till att vi trivs. Under de övningar och utbildningsskeden GUJ och GUF har genomfört tillsammans har det också fungerat jättebra, säger Robin Smedberg.

Radioorientering

Under onsdagen var det radioorientering på programmet för signalisterna.
– De får marschera en bana där olika kontroller ska passeras, vid varje kontroll ska de upprätta samband, skicka en rapport som de ska få kvittens på, därefter ska de bryta sambandet och fortsätta till nästa kontroll. Det är första gången de upprättar samband via radio i fält så det blir en bra mängdträning, avslutar fänrik Mikael Båverud, instruktör.