Soldathemmet i Skövde erbjuder veteraner resa till veterandagsfirandet

– Veterandagen är viktig för att hedra Sveriges veteraner och ge hjälp till de som behöver. Det är viktigt att de uppmärksammas, för det har försummats tidigare.
Det säger Gullmar Svensson, Kongoveteran, som tycker att det är ett bra initiativ i Skövde garnison att erbjuda veteraner en möjlighet att åka upp till Veterandagen i Stockholm 29 maj.

Foto: Försvarsmakten

Gullmar Svensson tycker att evenemanget på veterandagen blir bättre för varje år och tror att det hänger ihop med att veteranverksamhet har blivit mer uppmärksammat på senare tid.
– Det fungerar bättre med mottagandet av de som varit iväg idag. På vår tid var det ingenting, man bara lämnade in sina grejer och sen försvann man på olika håll och träffades aldrig igen.

Skövde Garnison erbjuder i år tillsammans med Skövde soldathem veteraner en kostnadsfri bussresa till det årliga evenemanget på Gärdet i Stockholm. Myndigheter och ideella organisationer visar där verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv och det kommer hållas en veterankonsert med Arméns musikkår. Det blir också ceremoni med medaljering och kransnedläggning där bland andra kungen och överbefälhavaren närvarar.

Gullmar medverkade i den uppmärksammade dokumentären Kongoveteranerna, som visades på SVT i höstas och bröt tystnaden om de svenskar som deltog i FN- insatsen i Kongo på 60- talet. Efter att dokumentären visats fick föreningen Kongoveteranerna ett 70- tal nya medlemmar.
– Tack vare dokumentären har folk fått veta om oss Kongoveteraner. En ny medlem i föreningen är en kille jag tjänstgjorde tillsammans med, han visste inte ens om att föreningen fanns innan dokumentären visades.

Veterandagen i Stockholm har Gullmar besökt tidigare. Förra året delades ÖB:s coin ut till Kongoveteranerna.
– Den här dagen blir en sammankomst och en möjlighet att få kamrathjälp för de som behöver. Det är stort när alla veteraner träffas.