Tough Viking som gemensamt träningsmål på kompaniet

Arbetar man som soldat är träning en viktig del av vardagen för att orka med jobbet. På Skånings kompani, ett mekaniserat skyttekompani på Skaraborgs regemente, har man tränat mot ett gemensamt mål, att alla på kompaniet ska delta på hinderbanetävlingen Tough Viking.

Foto: Matilde Emanuelsson/Försvarsmakten

– Genom att delta i tävlingen kan vi sätta upp ett gemensamt mål och genom gemensamma träningar skapa förutsättningar för både en hög förbandsanda och ett mål med vår fysiska träning, säger kompanichefen på Skånings kompani Fredrik Carlsson.

I stort sett hela kompaniet kommer att starta i Tough Viking, en hinderbanetävling som går av stapeln i Göteborg kommande helg. Initiativet kom från en av plutonerna som ville delta och träna gemensamt inför tävlingen under den arbetstid som är avsatt för fysisk träning. Kompanichefen tyckte att förslaget var så pass bra att det bestämdes att hela kompaniet skulle genomföra det.

Tough Viking prövar både uthållighet, smidighet, styrka och mod, egenskaper som är betydelsefulla för en pansarskyttesoldat.
– Som pansarskyttesoldat är man yrkesatlet på samma sätt som till exempel brandmän. Belastningen på en pansarskyttesoldat varierar mellan 15 och 40 kg i form av extern utrustning som man skall bära eller använda, berättar Fredrik Carlsson.

En del av träningspassen har förlagts till garnisonens hinderbana. Där samarbetar soldaterna mycket med varandra för att på ett enklare sätt ta sig över de olika hindren. I Tough Viking tävlar man i lag och har mycket fördel av att hjälpa varandra i de olika momenten. 1:e sergeant Timothy Struvert som lett en del av träningspassen på hinderbanan menar att det är ytterligare en anledning till att tävlingen passar soldaterna bra.
– Det sättet att jobba på är soldaterna vana vid och bra på. Det här uppmuntrar och stärker den laganda, sammanhållning och kamratskap som finns på kompaniet.

På kompaniet uppmuntra man gärna sina medarbetare på olika sätt till att hålla sig i god form.
– På kompaniet försöker vi både genom tvång och inspiration skapa ett intresse och en bra träningsgrund. Vi har till exempel haft CrossFit kurs och extern föreläsare i form av Jonas Colting. Allt för att skapa en hög lägsta nivå bland kompaniets anställda, berättar Fredrik Carlsson.