ÖB i riksdagen: ”Ett första steg”

På tisdagen genomfördes en öppen utfrågning i riksdagen om Sveriges försvar under de kommande fem åren. Såväl försvarsminister, Peter Hultqvist (S) som överbefälhavaren Sverker Göranson fanns på plats och fick svara på frågor under den två timmar långa utfrågningen, som också direktsändes i Sveriges Television.

I sitt anförande välkomnade ÖB den breda politiska överenskommelsen om den försvarspolitiska inriktningspropositionen:

– Bred samsyn om framtiden för svenskt försvar är i sig av stor betydelse, inte minst mot bakgrund av det försämrade omvärldsläget. Uppgörelsens inriktning möjliggör en ytterligare förstärkning av svensk operativ förmåga i samtliga stridskrafter under inriktningsperioden. Den föreslagna höjningen av försvarsanslagen innebär ett sedan länge nödvändigt trendbrott. Det skickar en tydlig signal gentemot omvärlden: efter år av nedskärningar tar Sverige nu aktivt steg för att anpassa sin försvarspolitik mot bakgrund av en försämrad omvärldsutveckling, sa Sverker Göranson.

Samtidigt konstaterade ÖB också att uppgörelsen, som ger ett tillskott på 10,2 miljarder kronor under de kommande fem åren, inte löser Försvarsmaktens alla problem:
– Såväl kortsiktiga som långsiktiga utmaningar kvarstår. Det är förvisso ett ordentligt ekonomiskt tillskott som nu föreslås. Men lika sant är att vi utgår från en för svenskt vidkommande historiskt låg nivå - 1,1 procent av BNP. Det placerar oss även efter övriga nordiska länder. Så borde det inte vara. Säkerhet kostar, så enkelt är det. Och det gäller oavsett vilka säkerhetspolitiska val i övrigt vi gör som nation.

Nu ska Riksdagen behandla regeringens proposition:
-Så snart riksdagsbehandlingen är fullbordad och alla politiska beslut är fattade, kommer Försvarsmakten att omsätta dessa i bästa möjliga effekt för samhällets militära säkerhet, konstaterade ÖB Sverker Göranson.

Läs hela ÖB:s anförande här