Analysarbetet från underrättelseoperationen fortsätter

Arbetet med det stora antalet observationer och iakttagelser som ägde rum under underrättelseoperationen i Stockholms skärgård förra året pågår fortfarande. Arbetet sker metodiskt och omfattar hela paletten av utredningsåtgärder från intervjuer till undersökningar på plats.

De flesta observationer är nu utredda men sammanställning och ytterligare analysarbete kommer att pågå ännu en tid. En slutrapport till överbefälhavaren bedöms därför kunna bli klar senare i vår.
 
Dock kan redan nu konstateras att den bedömning som redovisades av regeringen och Försvarsmakten den 14 november 2014 kvarstår i sin helhet.
 
Försvarsmakten har redovisat arbetsläget i analysen till regeringen. Denna redovisning kommer inte att offentliggöras eller kommenteras.