Övningen leder dem ett steg framåt

– Ordergivning, manöver!
Orden mötte kompanierna på en av P 4:s hemvärnsbataljoner vid deras krigsförbandsövning, KFÖ, som nyligen genomfördes.
40 minuter senare har kompanierna blivit orienterande och delgivna slutsatser om terrängen, fienden, väder, övriga egna förband, bataljonens uppgift samt givetvis fått sina egna uppgifter.

Med uppgift att nedkämpa fienden Foto: Viktor Johnsson/Försvarsmakten
Foto: Anders Vaukonen/Försvarsmakten
Foto: Johan Linderholm/Försvarsmakten

38:e hemvärnsbataljonen var nyligen på regementet för att genomföra KFÖ. Cheferna ryckte in lite tidigare än de övriga soldaterna och började övningen med att bedöma uppgifterna som skulle lösas under övningen. Uppgifter som Hemvärnet övar på är över hela konfliktskalan. Från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.

Från torsdagen var hela bataljonen på plats och ordergivningarna genomfördes. Fredag och lördag var det stridsuppgifter som skulle övas. Kompanierna lyckades lösa sina uppgifter, fienden tvingades på flykt i önskad riktning eller nedkämpades.

Bevakningskompaniet fick under dagarna mycket övning i att lösa sina uppgifter. Utbildningsofficer Viktor Johnsson är mycket nöjd med övningen och berättar att de övade har visat stor vilja och löst sina uppgifter på ett bra sätt.
– Hela övningen har präglats av förbandets vilja att utvecklas och kliva framåt på alla nivåer, både instruktörer och förbandet själva har sett stor utvecklingen från höstens övningar.

En annan av regementes officerare, Johan Linderholm var kompaniövningsledare under övningen vilket han även var i höstas för samma bataljon.
– Jag kan med tillförsikt säga att kompanierna tar steg framåt efter varje övning. Vissa enskilda soldater kan faktiskt till och med nästan mäta sig med våra heltidssoldater, säger Johan.

Som avslutning på söndagen ställde hela bataljonen upp vid minnesstenen på garnisonsområdet där de togs emot av regementschef Fredrik Ståhlberg. Det genomfördes befordringar och bra insatser uppmärksammades. Bland annat fick Joel Svensson ta emot chefens coin för väl utfört arbete som gruppchef. Hemvärnets medalj i brons delades ut till Jerry Särnquist för att han tagit på sig ett stort ansvar för utbildning på materiel, utöver sina ordinarie uppgifter.