Försvarsmakten följer övningsverksamheten i närområdet

Den senaste veckan har det bedrivits flera stora övningar i Sveriges närområde. Bland annat har Ryssland genomfört en beredskapskontroll.
– Det finns ingen ökad hotbild mot Sverige men Försvarsmakten följer, på olika sätt, verksamheten i närområdet, konstaterar insatschefen Göran Mårtensson.

Försvarsmakten anpassar ständigt sin verksamhet till vad som händer i omvärlden i syfte att visa närvaro och upprätthålla Sveriges territoriella integritet.

– Ökad verksamhet i närområdet ökar risken för incidenter av olika slag, exempelvis ofrivilliga kränkningar i luften eller till sjöss och då är det viktigt att vi finns på plats, avslutar Göran Mårtensson.