Försvarsmakten 2014 års vinnare av Columbi ägg

Fredagen den 6 mars fick Försvarsmakten ta emot utmärkelsen Columbi ägg för sin kampanj riktad till arbetsgivare. Tidningen Dagens samhälle delade ut priset vid en ceremoni på Operaterassen i Stockholm.

Göran Oscarsson, chef för arbetsgivarrelationer Robert Forss, chef för marknadssektionen, båda vid Högkvarteret i Stockholm. Foto: Mattias Robertson/Försvarsmakten
Illustration från den prisbelönta kampanjen.

Columbi ägg är en tävling som belönar effektiv reklam riktad mot beslutsfattare inom den offentliga marknaden. Med motiveringen "En enkel och typografiskt slagkraftig kampanj. Avsändaren är uppenbar vid första ögonkastet. Som arbetsgivare slås man av budskapet: Vilken suverän möjlighet att kompetensutveckla min egen personal!" vann Försvarsmakten 2014 års tävling.

Försvarsmaktens förutsättningar när det gäller personalförsörjning ställer nya krav och skapar nya möjligheter för samverkan med samhället i övrigt. Samarbete med andra arbetsgivare och organisationer är en förutsättning för att myndigheten ska lyckas med sin personalförsörjning.

Huvuddelen av gruppbefäl, soldater och sjömän kommer att vara deltidsanställda, vilket innebär att en stor del av Försvarsmaktens medarbetare har sin huvudsakliga sysselsättning hos en annan arbetsgivare.
− Det innebär att vi långsiktigt måste bygga goda relationer med andra arbetsgivare för att underlätta rekrytering, utbildning och tjänstgöring, säger Robert Forss, chef för marknadssektionen på Högkvarteret.