Efterlängtad kurs i Mogadishu

EUTM Somalia och löjtnant Harald Carlsson har genomfört en kurs i planering och genomförande av evenemangssök för de somaliska säkerhetsstyrkorna.
Harald, som till vardags tillhör den avancerade sökplutonen vid Ing 2, tjänstgör som C-IED-officer i staben för EUTM Somalia. Med hans och hans företrädares bakgrund som avancerade sökledare, blev detta ett bra tillfälle att kunna utbilda säkerhetsstyrkorna inom området sök.

Explosion vid husvägg. Bilar i förgrunden. Rök.
VBIED (Vehicle Borne Improvies Explosive Device) mot Central Hotel den 20 februari 2015. Ett av övningsscenarierna byggde på denna händelse. Foto: Somaliska polisen
Två personer stående vid presentationstavla. Pekar.
Somalisk polis redovisar sin grupps hotbildbedömning och plan. Foto: Försvarsmakten
Två personer sitter vid bord. En ytterligare lutar sig ned över bordet som är fyllt med papper.
Grupparbete med hotbildbedömningar och plan. Foto: Försvarsmakten
Kursfoto med utbildningscertifikat och gåvor. Harald Carlsson stående längst ut till vänster. Foto: Försvarsmakten
Kvinna i slöja tar emot diplom från man i italiensk uniform.
Avslutningsceremoni där brigadgeneral Maggi delar ut utbildningscertifikat till kursens enda kvinna. I bakgrunden löjtnant Carlsson och överste Siverstedt. Foto: Försvarsmakten
Två män tar i hand vid ceremoni.
Överste Ulf Siverstedt delar ut utbildningscertifikat vid avslutningsceremoni. Foto: Försvarsmakten

- Min företrädare kapten Sven Johansson påbörjade detta projekt i höstas vilket jag fick äran att ro i hamn. Vi har jobbat hårt för att få till denna kurs som ligger utanför ordinarie träningskalendern. Somalierna har också varit drivande i att kursen skall bli av. Viljan att skapa ett säkrare Mogadishu är väldigt stor från deras sida, säger Harald.
Kursdeltagarna kom från säkerhetsstyrkorna i Mogadishu som består av NISA (National Intelligence and Security Agency), somaliska polisen och armén. Kursen hade totalt 16 elever, från sergeant till överste, som till vardags jobbar med underrättelse, operationsplanering eller EOD.

Planeringen viktig

Kursens övergripande syfte var att ge eleverna en förståelse varför man måste planera all sökverksamhet och hur man gör detta. Ett planerat evenemangssök kan skydda de potentiella mål som finns i samband med dessa, till exempel ett presidentbesök.
- Jag har varit drivande i att denna kurs ska bli av från vår sida. Jag har sett behovet och det var viktigt att få med alla aktörer så vi tillsammans kan utveckla säkerheten i Mogadishu, säger Mohamed, en av eleverna på kursen.

Kursen var uppdelad i tre skeden. Första skedet bestod av teori om bakgrunden till sök, varför det är ett bra verktyg och i vilka former detta kan användas. I nästa skede var det enbart fokus på evenemangssök med planering och genomförande. Slutskedet bestod av övningsscenarion där eleverna var indelade i grupper om minst tre med en deltagare från varje enhet.

Övningsscenarier

Scenarierna byggde på verkliga händelser i närtid här i Mogadishu där tidigare evenemang med VIP:s (Very Important Persons) blivit attackerade. Efter varje uppgift redovisades planen tillsammans med de hotbildsbedömningar som grupperna tagit fram där elever och lärare sedan fick kommentera och diskutera kring det som presenterats.
Att kunna definiera hotet är nyckeln till en bra plan för att kunna definiera hur mycket tid och vilka resurser som krävs för att kunna lösa uppgiften.
- Fantastiskt roligt att kunna dela med sig av sina erfarenheter och samtidigt se utvecklingen hos deltagarna under kursens gång. Somalia har lång väg att vandra men att kunna skydda personerna som styr eller har andra viktiga positioner i landet är en förutsättning för att kunna skapa stabilitet, avslutar Harald.

Kursen avslutades med en ceremoni där deltagarna fick ett utbildningscertifikat av chefen för EUTM Somalia, brigadgeneral Antonio Maggi och hans ställföreträdare överste Ulf Siverstedt.
- Hade vi haft denna kunskap tidigare som vi fått oss till livs under kursen hade vi sannolikt kunnat undvika några IED-attacker här i Mogadishu. Jag är väldigt nöjd med kursen och Harald har gjort ett väldigt bra jobb. Jag hoppas detta är starten på något större, avslutar Mohamed.